VINNERNE: Det er de intelligente og bærekraftige selskapene som har innsikt i kundeadferd, åpenhet i sine leverandørkjeder og en digitaliseringsagenda som sikrer at de ikke begrenses av de menneskelige flaskehalsene som senker produktiviteten og reduserer konkurranseevnen, mener Leif Petter Haagestad i NTT DATA Business Solutions. (Foto: Maria Schumann)

Når kjernen er ren, er allting godt!

DEBATT: De intelligente og bærekraftige selskapene vinner over de tradisjonelle selskapene.

Publisert Sist oppdatert

Mens AI, ML, RPA, IoT og andre intelligente teknologier tar overskriftene, gjør mange selskaper viktige arkitekturendringer på ERP-området. Og ting henger sammen. Å øke kapasiteten med in-memory-teknologi, og å skalere fordeler med sky som selve kjernen i selskapets it-landskap, åpner døren til nye måter å bruke data på. Vi trenger data til mange ting: innsikt i kundeatferd, åpenhet i leverandørkjeder, langsiktig bærekraft, vekst og innovasjon i forretningsmodeller.

Ideelt sett må bedrifter bli «selvlærende» og «selvoptimaliserende» ved hjelp av intelligent bruk av data og teknologier. Bedriftens produkter, tjenester og prosesser må mer eller mindre automatisk ta form og forbedres etter hvert som de brukes. Dette kan skje hvis bedriften bygger en kontinuerlig tilbakemeldingssløyfe av data, der erfaringer til kunder og ansatte brukes til å skape forandring.

Det er i forhold til denne visjonen at en ren – det vil si standardisert – digital kjerne er gull verdt. Med en liten omskrivning av et kjent ordtak fristes man til å skrive at «når kjernen er ren, er allting godt».

Ideelt sett må bedrifter bli «selvlærende» og «selvoptimaliserende» ved hjelp av intelligent bruk av data og teknologier.

Se ting i et større perspektiv

Forutsetningen for å lykkes med digital forretningstransformasjon er smidighet og endringsberedskap, som nettopp er muliggjort av en ren kjerne med en teknologi som enkelt muliggjør en brukerindividuell modning uten store spesialtilpasninger i kjernen. Dette gjør det enklere å koble og tilpasse seg til nye teknologier og applikasjoner, samt integrere med omverdenen, og bli med i intelligente forretningsnettverk.

Her er selve omdreiningspunktet når du står overfor valget av ny ERP-teknologi. Uansett om selskapet velger en greenfield-, brownfield- eller hybridimplementering, og uansett om ERP-kjernen kjører i skyen eller on-premise, er den rene kjernen avgjørende for fremtiden.

Ambisjonen om den rene kjernen må imidlertid ikke gå på akkord med optimal støtte for bedriftens differensierende prosesser. Dersom det ikke finnes standard best-practice funksjonalitet for de områdene, kan det forsvares å gjøre egenutvikling. Det viktige er da at man har en teknisk plattform som muliggjør dette med minst mulig grad av tilpasninger i den digitale kjernen. Dette er det Gartner kaller composable ERP.

Samtidig er det viktig å se prosessene ende-til-ende, og se ting i et større perspektiv når behovet for egenutvikling melder seg, fordi ERP-systemet – eller den digitale kjernen – tjener mange andre formål enn effektivisering for enkeltavdelinger, brukere eller beslutningstakere. En nedgang i produktivitet, eller frustrasjon blant individuelle brukere vil bli oppveid av fordelene med den rene kjernen som danner grunnlaget for fremtidig innovasjon, skalerbarhet og bærekraft.

Uansett om selskapet velger en greenfield-, brownfield- eller hybridimplementering, og uansett om ERP-kjernen kjører i skyen eller on-premise, er den rene kjernen avgjørende for fremtiden.

Reisen mot å bli det intelligente selskapet, med den rene kjernen, er imidlertid en strategisk sak som krever sterke prosesseiere og involvering av den absolutte toppledelsen for å holde fast kurs. ERP-beslutningene må dermed tas høyt oppe i organisasjonen for å legge byggeklossene for fremtiden. Hvordan sikrer du ellers at fremtidens innovasjon får en stemme rundt bordet?


Leif Petter Haagestad, NTT DATA Business Solutions