OPPFODRING: Det er på tide at ansatte får grønne valgmuligheter, sier Morten Karlsrud i Lenovo. (Foto: Lenovo)
OPPFODRING: Det er på tide at ansatte får grønne valgmuligheter, sier Morten Karlsrud i Lenovo. (Foto: Lenovo)

Ansatte må få velge grønnere teknologi

Det utvikles en rekke datamaskiner, telefoner og andre teknologiske løsninger som tar hensyn til klima og miljø. Ledere unnlater derimot å gi de ansatte grønne valgmuligheter. Det er en feil for etterspørselen etter grønn it er stor blant de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Vi stiller langt større krav til egen arbeidsplass i dag, enn det vi gjorde for noen år siden. Vi vil at egen arbeidsplass tar samfunnsansvar og bidrar til den grønne omstillingen. For den yngre generasjonen er det spesielt viktig å kunne identifisere seg med egen arbeidsplass. Dersom selskapet ikke deler deres (grønne) verdier kan det være vanskelig å tiltrekke seg og beholde den yngre generasjonen, viser undersøkelser fra blant annet Deloitte.

I dag har de fleste store selskaper en ambisiøs bærekraftstrategi – noen har til og med en egen bærekraftsavdeling. Dette er flott, men når det kommer til å imøtekomme ansattes forventninger til grønne it-produkter halter de fleste selskaper. Dette er en av de mest fremtredende funnene fra en undersøkelse vi i Lenovo har gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Ønsker grønt

Undersøkelsen viser at ansatte, i langt høyere grad enn det som er tilfellet i dag, ønsker å ha muligheten til å velge grønnere teknologi og it på jobben. Så lite som 13 prosent av de norske deltagerne i undersøkelsen mener egen arbeidsplass gjør det mulig å ta klimavennlige valg når de skal velge datamaskin, telefon eller andre tech-produkter. Hele 54 prosent mener dessuten at det er umulig å ta klimavennlige valg.

Tallene overasker meg. Det finnes mange grønne tech-produkter og it-initiativ som er spesifikt rettet mot næringslivet. Det går derimot sakte å ta produktene og initiativene i bruk. Dette er synd, for i de fleste tilfeller er dette lavt hengende frukter som hverken koster mye tid eller penger å implementere.

Flere og bedre løsninger

It-industrien har som mange andre sine utfordringer, men de siste årene har industrien tatt et stort skritt i retning av en grønnere forsyningskjede – fra valg av emballasje til gjenvinning av produkter. Det er liten tvil om at løsningene både blir flere og bedre, men de har først verdi når de faktisk blir tatt i bruk.

Derfor: Kjære næringsliv – det er på tide at dere gir deres ansatte muligheten til å velge arbeidsverktøy som er produsert i tråd med deres verdier. Dere må åpne øynene for de mange grønne tech-produktene og it-initiativene som allerede eksisterer. For deres, ansattes og klimaets skyld.