PARADOKS: Flere søker seg til it-relaterte utdanninger, men disse studieplassene er fortsatt oversøkt. Dermed er det mange av søkerne som ikke får plass på sitt førstevalg. Det til tross for at kompetansebehovet er skrikende, skriver Rajan Maheshwari i TCS i dette innlegget. (Foto: Unsplash)
PARADOKS: Flere søker seg til it-relaterte utdanninger, men disse studieplassene er fortsatt oversøkt. Dermed er det mange av søkerne som ikke får plass på sitt førstevalg. Det til tross for at kompetansebehovet er skrikende, skriver Rajan Maheshwari i TCS i dette innlegget. (Foto: Unsplash)

Tikk takk for norsk tech-kompetanse

Kommentar: Denne høsten har rekordmange teknologistudenter startet sitt første år på universitetet. Men skal Norge overhodet nærme seg det internasjonale nivået og det lokale behovet for teknologisk kompetanse, burde tallet vært vesentlig høyere.

Publisert

 Aldri før har så mange hatt it-relaterte utdanninger som førstevalg som nå. 

7232 søkere hadde et it-studium på førsteplass. Det er 467 flere personer enn i fjor. 

Baksiden av medaljen, er at it-utdanningene er like oversøkt nå som de var for mange år siden. Altså er det en like stor andel av tech-søkerne som ikke får plass på førstevalget sitt nå som det var før it fikk et nytt og moderne ansikt gjennom fremmarsjen av kunstig intelligens, cyberkrig og Chat-GPT. 

Og det til tross for at kompetansebehovet er skrikende. 

I våres ble den årlige Whitelane-kundeJlfredshetsundersøkelsen lansert. Den tar temperaturen på utsiktene og utviklingen knyttet til innkjøp av it-konsulenttjenester blant offentlige og private selskaper verden over. 

Av de som svarte på undersøkelsen i Norge, svarte 86 prosent at de må outsource innenfor ikt-relaterte områder fordi de mangler nødvendig kompetanse. Det enorme kompetansebehovet gjenspeiles også i Kommunesektorens arbeidsgivermonitor, som ble lansert 15.august. 

Vi må få flere til å velge it-relaterte studieretninger, og det må være nok studieplasser til dem.

Digital kompetanse og it-ferdigheter, er det feltet med størst opplevd kompetansebehov i kommunesektoren. Særlig fylkeskommuner har vanskelig for å rekruttere ikt-utdannede: Oppunder 56 prosent beskriver rekrutteringen som meget utfordrende. De resterende prosentene angir at det er ganske utfordrende. 

Løsningen, slik vi ser det, er følgende: Vi må få flere til å velge it-relaterte studieretninger, og det må være nok studieplasser til dem. 

It er et utrolig spennende og bredt felt, og vi tror det er vesentlig å få neste generasjon til å forstå hvilket spenn av muligheter du har når du har tech-kompetanse i bunn. 

Her kan initiativer sånn som TCS goIT bidra til å inspirere neste generasjons tech-stjerner. Realiteten er at it-kompetanse trengs innen områder mange trolig ikke forstår ved første øyekast. Vi i Tata Consultancy Services (TCS) jobber med alt fra innovasjon og digital transformasjon for noen av verdens største bedrifter til å forske på og utvikle digital hud – som i fremtiden blant annet kan erstatte dyretesting. Spennet i hva du kan jobbe med, er altså enormt. Så her blir vårt ansvar å bidra til å informere og inspirere neste generasjon: Vi må vise dem hva vi gjør for å skape enda mer interesse for faget. Men selv om interessen er på plass, er vi avhengig av å sikre nok studieplasser slik at de som vil, kan studere it.

 Inntil norske utdanningsinstitusjoner selv utdanner nok kompetanse til å kunne gi Norge det nødvendige digitale kompetanseløpet de trenger, vil norske bedrifter fortsette å behøve å hente inn bistand og kompetanse eksternt. I denne mellomfasen står vi naturligvis klare til å bidra.