FØRE VAR: Lover og etiske retningslinjer for utvikling av kunstig intelligens må ikke havne på etterskudd, mener Hans-Petter Nygård-Hansen. (Foto: Hans-Petter Nygård-Hansen)
FØRE VAR: Lover og etiske retningslinjer for utvikling av kunstig intelligens må ikke havne på etterskudd, mener Hans-Petter Nygård-Hansen. (Foto: Hans-Petter Nygård-Hansen)

DEBATT: Etisk kunstig intelligens må være et krav

Stadig mer av beslutninger i hverdagen blir tatt ved hjelp av kunstig intelligens. Derfor må vi forsikre oss om at den kunstige intelligensen blir programmert i tråd med våre etiske og moralske prinsipper. Slik at den utvikles ansvarlig, trygg og bærekraftig.

Publisert

Kunstig intelligens er mye mer enn roboter og maskiner. Mest av alt handler det ikke om roboter og maskiner, men om dataprogrammer og algoritmer. Dataprogrammer og algoritmer som blir installert og brukt i (data)maskiner. Maskiner som i økende grad oppfører seg litt som roboter. Som for eksempel en robotstøvsuger, en robotgressklipper, en bil, landbruksmaskin, melkerobot, osv. Disse maskinene og robotene utstyres med stadig smartere kunstig intelligens. Kunstig intelligens som vi bør forsikre oss om blir programmert i henhold til våre etiske og moralske prinsipper.

Og skal vi utvikle kunstig intelligens i dag, basert på etiske og moralske normer, bør den utvikles ansvarlig, trygg og bærekraftig. Og med bærekraftig handler det om å være til det beste for økonomien, samfunnet og miljøet. I et globalt perspektiv.

Vi har ikke et felles etisk og moralsk kompass

Det som kan være etisk riktig å gjøre ett sted, kan få negative konsekvenser ett annet sted i verden. Og det som oppfattes som ansvarlig, trygt og bærekraftig i ett land, kan oppleves å være det stikk motsatte i et annet. Menneskene på jorden deler ikke et felles etisk og moralsk kompass. Derfor er det særs viktig at verdenssamfunnet i så stor grad som mulig klarer å enes om noen etiske retningslinjer for utviklingen og bruken av kunstig intelligens. På den måten kan vi hindre, etter hvert som den kunstige intelligensen utvikles fra å være spesifikk til generell, at den blir brukt «dårlig, partisk og uetisk».

Menneskene på jorden deler ikke et felles etisk og moralsk kompass.

Når teknologien har utviklet seg til å bli så gjennomgripende i alle samfunnssammenhenger, er det viktig å være «føre var» med lover som skal gjelde for bruk av kunstig intelligens. Det handler enkelt og greit om å sikre at den kunstige intelligensen tar avgjørelser som er godt begrunnet og forståelig. Ikke minst er dette viktig når den kunstige intelligensen skal ta beslutninger i situasjoner som kan føre til at mennesker for eksempel kan bli skadet i trafikken eller drept i en krig. Men også i situasjoner som handler om alt fra spredning av falske nyheter, propaganda og deepfakes, for å skape uro, til hvordan kunstig intelligens kan gjøre oss mer kunnskapsrike og velstående. I alle tilfeller på en ansvarlig, trygg og bærekraftig måte. Og da med et globalt perspektiv.

Uavhengig av utfordringer og muligheter, er det viktig å huske på at det ikke er teknologien i seg selv som representerer det etiske dilemmaet, men hvordan vi som (med)mennesker velger å ta i bruk teknologien. Tillegger vi den kunstige intelligensen uetiske og umoralske egenskaper, blir resultatet deretter. Er datagrunnlaget skjevt, vil beslutningene den kunstige intelligensen tar være skjeve.

En transparent og åpen fremtid

Derfor er transparens og åpenhet avgjørende for at vi skal kunne skape en fremtid og en kultur hvor kunstig intelligens jobber side om side med oss mennesker, og ikke potensielt i mot oss. Det er med andre ord ikke teknologien vi skal frykte, men de etiske og moralske motivene. Derfor er det avgjørende at lover og reguleringer relatert til kunstig intelligens kommer på plass så raskt som mulig, for å sikre en ansvarlig, trygg og bærekraftig utvikling av kunstig intelligens, og da med et globalt perspektiv som et grunnleggende fundament.