KLAR MED ØKSA: Dell gjennomførte oppkjøpet av EMC i forrige uke, og kutt i antall ansatte startet omgående. Foto: Dell

Dell kutter 3.000 EMC-ansatte

Dell-oppkjøpet av EMC ble godkjent onsdag, og dagen etter startet øksingen.

De første varslene om ansattekutt i EMC etter Dell-oppkjøpet på 550 milliarder kroner (67 milliarder USD) er bare starten. Onsdag ble oppkjøpet godkjent av konkurransemyndighetene i Kina 

Bare starten?

Det er kun bedre salg som kan hindre at de mellom 2 og 3.000 som må gå fra EMC etter oppkjøpet ikke får følge av flere. Nye Dell Technologies vil ha 140.000 ansatte fra start.

- Som vanlig er med slike store oppkjøp så vil det være overlapp i funksjoner og ansattereduksjoner som må håndteres. Vi vil forsøke å redusere effekten på antall stillinger. Vi venter at inntektsvekst vil være høyere enn kostnadsreduksjoner, og økte inntekter betyr flere ansatte, sier Dave Farmer i Dell til Blomberg.

De fleste av kuttene vil foregå i USA, og det er ansatte i logistikk og administrative støttefunksjoner som får løpepass. Også en del ansatte i markedsføringsfunksjoner må finne noe annet å gjøre.

Konkurranseutsatt

Kostnadskuttene Dell ser for seg i løpet av de første 18 månedene etter oppkjøpet er om lag  14 milliarder kroner (1,7 milliarder USD). Målet er imidlertid en omsetningsvekst som er flere ganger høyere enn det.  

Summen av at to av de største selskapene i henholdsvis PC-, Servere og annen maskinvare og store lagringsløsninger skal være et selskap som skal mætsje satsingen og konkurransen fra nettskytjenester fra Amazon, Alphabet Google og Microsoft.

Samlet omsetning i år er ventet å passere godt over 70 milliarder dollar for «nye» Dell.