OPPSIGELSER: Dell sier opp ansatte som et ledd i kostnadsbesparing fremover. (Foto: Unsplash)

Minskende salg betyr nedbemanning i Dell

Etter sviktende salg må Dell kutte ansatte for å spare kostnader.

Under pandemien økte etterspørselen etter blant annet PC-er og annen teknologi. Nå sliter mange produsenter med minsket etterspørsel. Det gjelder også Dell. Jeff Clarke, som er en av selskapets operative direktører, fortalte de ansatte at tidligere kostnadskutt slik som ansettelsesfrys og reise-begrensninger ikke har vært tilstrekkelig.

I følge industrianalyster i IDC, viser data så langt at Dells salg av pc-er raser med hele 37 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Omtrent halvparten av Dells inntekter kommer fra datamaskiner.

KUTTER ANSATTE: Slik ser nedbemanningen i Dell ut sammenlignet med de siste årenes vekst. (Illustrasjon: Computerworld)

Massiv bølge oppsigelser

Det er flere tech-selskaper som skal kutte ned på arbeidsstyrken. Phillips annonserte i forrige uke at de vil kutte ytterligere 6000 ansatte. Tidligere i januar ble det kjent at Salesforce må kutte ti prosent av sine ansatte. Også i Norge kuttes det på kostnader, der Telia sier de må kutte 70 ansatte.

I følge Bloomsberg, som først omtalte saken, har tech-selskaper i 2022 annonsert nesten 100.000 oppsigelser, som tilsvarer en økning på 649 prosent fra foregående år.

– Vi har navigert økonomiske nedgangstider før, og vi har kommet sterkere ut, skrev Clarke i et notat til de ansatte.

– Vi vil være klare når markedet tar seg opp igjen.