NYHETER: 

INNSPILLSMØTE: Lubna Jaffery holdt innspillsmøte om arbeidet med digital motstandskraft. (Foto: Troms Arbeiderparti, CC BY 2.0)
INNSPILLSMØTE: Lubna Jaffery holdt innspillsmøte om arbeidet med digital motstandskraft. (Foto: Troms Arbeiderparti, CC BY 2.0)

Vil styrke befolkningens digitale motstandskraft

Lubna Jaffery holdt innspillsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Et bredt spekter av aktører fra privat og offentlig sektor deltok da kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery holdt innspillsmøte for å styrke befolkningens digitale motstandskraft.

– Desinformasjon er ikke et nytt fenomen, men omfanget og måten det spres på i disse dager, er uten sidestykke i et historisk perspektiv. Når vi står overfor en så stor utfordring, er det viktig at vi har oversikt over hva som allerede gjøres og hva som bør gjøres, og det er derfor vi arrangerte dette møtet, sier Jaffery, i en melding på departementets sider.

Det er kultur- og likestillingsministeren som har ansvaret for å koordinere regjeringens innsats for å styrke befolkningens digitale motstandskraft. Over 20 aktører, herunder forvaltningsmyndigheter, teknologiselskap, universitets- og høgskoler og medieorganisasjoner deltok på møtet som ble holdt i Oslo 12. februar.

Hensikten med møtet er å skaffe oversikt over hvordan relevante aktører arbeider for å styrke den digitale motstandskraften. Videre ønsker Kultur- og likestillingsdepartementet å legge til rette for økt samhandling mellom aktørene, samt avdekke eventuelle behov for ytterligere tiltak.

– Norge har et godt utgangspunkt for å stå imot forsøk på å spre desinformasjon. Vi har en høyt utdannet befolkning, tillit til hverandre, til myndighetene og til media. Dette er med på å gjøre oss motstandsdyktige, men utfordringene er mange. Derfor er jeg glad for alle innspillene jeg har fått. Det gjøres mye bra, både fra media, næringslivet, myndigheter og sivilsamfunnet. Nå skal vi ta med oss dagens innspill og legge en plan for videre arbeid, sier Jaffery.