E-ID: KMD har ambisjoner om at innbyggere og virksomheter snart skal kunne logge seg på digitale tjenester i EU- eller EØS-land ved å benytte sin egen elektroniske id. (Ill: Skjermbilde fra Difi/ID-porten)
E-ID: KMD har ambisjoner om at innbyggere og virksomheter snart skal kunne logge seg på digitale tjenester i EU- eller EØS-land ved å benytte sin egen elektroniske id. (Ill: Skjermbilde fra Difi/ID-porten)

Halve Norge logget inn

Da skattemeldingen ble lagt ut opplevde Difis tjeneste ID-porten rekordtrafikk. Nesten halve befolkningen logget inn i løpet av ett døgn.

Publisert Sist oppdatert

En av de største påkjenningene offentlige it-tjenester opplever i løpet av året, er når skattemeldingen legges ut. Difis tjeneste ID-porten har klart størst trykk gjennom hele året denne dagen.

I år ble skattemeldingene til nær fem millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende lagt ut natt til onsdag 4. april, og Difi rapporterer at allerede etter tre timer var trafikken like høy som på en hel vanlig ukedag.

Over 2,5 millioner

Difis innloggingsstatistikk viser at fra skattemeldingene ble lagt ut og fram til midnatt neste dag var det totalt 2.535.146 innlogginger gjennom ID-porten. Dette utgjør ifølge Difi 48 prosent av Norges befolkning.

Dersom vi avgrenser utvalget til ID-portens primærutvalg av befolkningen, alle i alderen 16 til 79 år, så var 62 prosent av disse innom tjenesten det første døgnet.

Minimale problemer

Med denne trafikkmengden opplevde noen brukere at de fikk opp en ventetidsplakat i stedet for den vanlige innloggingsdialogen. Ifølge Difi var det imidlertid langt færre som fikk dette, sammenlignet med tidligere år. De fleste kom seg også inn i løpet av få minutter, om de ble bedt om å vente.

– Når man ser trafikkbildet etter utleggingen så har det vært minimalt med problemer, noe som gjenspeilte seg i trafikken til brukerstøtte gjennom dette døgnet, sier seniorrådgiver Frank Fardal i en pressemelding fra Difi.