FUNNET AVVIK: Tilsynet for universell utforming av ikt har testet lesing, utfylling og innlevering i skattemeldingen, og kommet frem til at Skatteetaten ikke sikrer at skattemeldingen er mulig å bruker for alle. Tilsynsdirektør Malin Rygg sier at skattemeldingen har stor betydning for den enkeltes økonomi og at det derfor er viktig at alle brukere kan fylle ut og lese sin egen skattemelding uten å måtte be om hjelp fra andre. (Foto: Digdir)
FUNNET AVVIK: Tilsynet for universell utforming av ikt har testet lesing, utfylling og innlevering i skattemeldingen, og kommet frem til at Skatteetaten ikke sikrer at skattemeldingen er mulig å bruker for alle. Tilsynsdirektør Malin Rygg sier at skattemeldingen har stor betydning for den enkeltes økonomi og at det derfor er viktig at alle brukere kan fylle ut og lese sin egen skattemelding uten å måtte be om hjelp fra andre. (Foto: Digdir)

Skatteetaten etterlever ikke kravene til universell utforming

Avvik etter tilsyn med skattemeldingen.

Publisert Sist oppdatert

Tilsynet for universell utforming av ikt har gjennomført en kontroll av skattemeldingen som er en del av Skatteetaten sine nettsider. Kontrollen avdekket brudd på 5 av 19 krav. 

Skatteetaten har fått pålegg om retting, og skal rette avvikene innen 1. mars 2021. Dersom avvikene ikke er rettet innen den tid, vil Skatteetaten få tvangsmulkt i form av dagbøter.

Av stor betydning for den enkelte

Skatteetaten etterlever ikke kravene til universell utforming av ikt i skattemeldingen. Det skriver Digdir i en pressemelding.

Tilsynet skal ha mottatt klager fra publikum på at den tidligere skattemeldingen var lite universelt utformet - det skal blant annet ha vært umulig å få denne lest opp ved hjelp av skjermleser og annen hjelpemiddelteknologi. Dette var på grunn av at skattemeldingen var en PDF-fil uten strukturen som hjelpemiddelverktøy bruker.

Nå som Skatteetaten har lansert en ny løsning for skattemeldingen, var det derfor viktig for tilsynet å teste om denne løsningen var i tråd med regelverket.

Det var den ikke. Tilsynet har funnet feil som gjelder skjema og koding. Ifølge tilsynet gjør dette at skjemaet er vanskelig å bruke for blinde og svaksynte. 

– Skatteetaten er en stor, offentlig virksomhet som tilbyr grunnleggende nasjonale tjenester. Skattemeldinga blir mottatt av alle lønnsmottakere, pensjonister og uføretrygda. Den har stor betydning for den enkelte sin økonomi, og det er viktig at brukeren kan fylle ut og lese sin egen skattemelding uten å måtte be om hjelp fra andre, sier tilsynsdirektør Malin Rygg i Digdir.

Vil gjøre nødvendige endringer

— Skatteetaten er svært opptatt av at våre tjenester skal være universelt utformet og tilgjengelig i tråd med regelverket, det sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i divisjon brukerdialog i Skatteetaten, i en e-post til Computerworld. Hun fortsetter:

— Skattemeldingen skal kunne leses, fylles inn og leveres av alle innbyggere som har inntekt eller formue, så vi er svært opptatt av at alle skal kunne fylle den ut. Det er viktig at det blir gjennomført slike tilsyn av universell utforming. Det bidrar til at vi stadig får bedre løsninger for alle. Vi vil gjøre de nødvendige endringene som direktoratet har påpekt innen fristen.

 

Oppdatert: Saken er blitt oppdatert med svar fra Skatteetaten.

Oppdatering 2: Kontrollen avdekket 5 av 19 brudd. Endret fra 6 til 5.