NYTT OM NAVN:

BÆREKRAFT: – Jeg ser frem til å jobbe med ekom- og datasenterbransjen, fokusere på bærekraft, strategi, digital infrastruktur og prosjektledelse, sier Camilla Broch Pedersen i Otte. (Foto: Otte)

Seksjonsleder i Nkom går til Otte

Camilla Broch Pedersen har nylig forlatt stillingen som seksjonsleder for Nett og tjenester i Sikkerhetsavdelingen i Nkom. Hun begynner nå i rådgivningsselskapet Otte.

Etter en liten pause fra jobben som seksjonsleder i Nkom, eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, har Camilla Broch Pedersen valgt å starte som rådgiver i Otte, et rådgivningsselskap innen sikkerhet, personvern, elektronisk kommunikasjon (ekom), teknologiskifter og myndighetskontakt.

I Nkom har Camilla jobbet tett med ekom-sektoren med blant annet å sikre at nordmenn har tilgang til et godt og robust bredbåndsnett, enten via fiber, mobile eller satellitt. Det går frem av en pressemelding fra Otte.

Gleder seg

I tillegg har hun vært pådriver for bærekraft i bransjen, og vært involvert i ulike tiltak for å sikre kabler på havbunnen. Mye av dette skal hun fortsette med i Otte.

– Otte passer meg perfekt, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med de dyktige kollegaene. Sammen vil vi få til mye spennende og bidra til at Otte fortsetter å være en viktig stemme i samfunnsdebatten om digitalisering i en verden i hurtig endring, sier Camilla Broch Pedersen.

Med Camilla styrker Otte seg dermed på sentrale områder innenfor ekom-sektoren som utbygging, sikkerhet og beredskap, regulering, bærekraft, samtidig som hun også bringer inn et nytt element i form av flere års erfaring rundt marin kartlegging som er helt avgjørende for å sikre infrastruktur på havbunnen.

– Jeg ser frem til å jobbe med ekom- og datasenterbransjen, fokusere på bærekraft, strategi, digital infrastruktur og prosjektledelse, og bruke min erfaring til å bistå kunder med rådgivning innen disse områdene, avslutter Broch Pedersen.