DIGITAL TEMPERATUR: Norsk økonomi er i en digital omstilling, men lederne henger ikke helt med. (Illustrasjon: Siemens)

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

Publisert Sist oppdatert

For fjerde år på rad gir Siemens Norge ut rapporten «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2019». Årets rapport indikerer at temperaturen stiger. Det blir tydeligere for hvert år at norsk økonomi er midt i en digital omstilling, og norsk næringsliv erkjenner viktigheten av digitalisering og digitaliseringsfarten øker i næringslivet. 

Likevel er hovedfunnet at nøkkelen til å lykkes med digitalisering ikke ligger i teknologien som brukes. Den ligger nemlig i menneskene som bruker den.

Rapporten slår fast at et digitalt kompetanseløft på alle nivå i en organisasjon er viktig for å lykkes med digitalisering. Spesielt viktig er evnen til å lede digitale omstillingsprosesser.  

Derfor er det nokså uheldig at det i undersøkelsen kommer frem at mange mellom- og toppledere selv mener at de mangler digital kunnskap og kompetanse.

Nils Klippenberg, direktør for Smart Infrastructure i Siemens, mener at lederne har behov for mer kunnskap om de skal henge med i utviklingen:

– Digital omstilling vil kreve mer av lederrollen. Dagens ledere må bygge sin egen kompetanse. De trenger kunnskap og innsikt i digitale trender og utvikling for å forstå mulighetene digitalisering fører med seg og hva som skal til for å lykkes. Skal vi tolke resultatene fra undersøkelsen, tyder det på at norske mellom- og toppledere ikke er helt klare, sier han i en pressemelding fra Siemens.

Falsk trygghet

Ifølge undersøkelsen erkjenner også flere virksomheter behovet for rask omstilling. Hele 74 prosent mener at digitalisering vil være svært viktig for deres konkurransekraft de neste fem årene. Det er åtte prosentpoeng mer enn i 2016.

Likevel mener kun 55 prosent at det er svært viktig å gjøre noe allerede i dag.

– Dette indikerer at norsk næringsliv har nokså senkede skuldre. Funnet indikerer en avstand mellom hvordan næringslivet oppfatter digitalisering og næringslivets faktiske evne til å omstille seg på en tilstrekkelig rask og god måte, sier Klippenberg.

Likevel ser han positivt på at næringslivet erkjenner hvor viktig digitalisering er for å ivareta og øke konkurransekraft.

– Digitalisering er nemlig en forutsetning å lykkes i en stadig skarpere nasjonal og internasjonal konkurranse, sier han.

Flere av respondentene opplyser at de ikke opplever økt konkurranse fra eksisterende konkurrenter eller en økning i nye konkurrenter som følge av digitalisering. Kun 24 prosent svarer at konkurrentene i egen bransje har styrket sin konkurransekraft i svært stor grad som følge av digitalisering, og kun 13 prosent opplever svært stor økning av konkurrenter som følge av digitalisering.

– Disse oppfatningene fører nok til at norsk næringsliv har lavere skuldre enn de burde. Det vitner om en falsk trygghet i næringslivet, sier Klippenberg.