PODCAST:

SOPRA STERIA: Om samarbeid med kommuner om digital utvikling og tjenesteutvikling i denne utgaven av Digitaliseringspådden (Foto: Digitaliseringspådden)

Digital utvikling og tjenesteutvikling i kommunene

I denne episoden av Digitaliseringspådden delte Marita Raaholdt og Øystein Lorvik Nilsen sin innsikt om samspillet mellom mennesker og teknologi.

Begge er sosiologer og tilknyttet Sopra Steria. De diskuterte hvordan digital utvikling og tjenesteutvikling er to sider av samme sak.