DIGITAL: Mynter og sedler vil ikke forsvinne om euroen blir digital, sier den europeiske sentralbanken. (Foto: Pixabay).
DIGITAL: Mynter og sedler vil ikke forsvinne om euroen blir digital, sier den europeiske sentralbanken. (Foto: Pixabay).

EU vurderer å gjøre euroen digital

Den europeiske sentralbanken ECB har bestemt å innlede et digitalt europrosjekt.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver ECB:

– Utredningsfasen vil pågå i 24 måneder og har til hensikt å finne ut av viktige spørsmål vedrørende design og distribusjon. En digital euro må kunne imøtekomme europeernes behov og samtidig bidra til å forhindre ulovlig virksomhet og unngå uønskede følger for finansiell stabilitet og pengepolitikk.

Banken understreker at det ikke er fattet noen beslutning om å innføre en digital euro, og at dersom den innføres, er det snakk om å komplettere kontanter og ikke erstatte dem.

– Vi skal samarbeide med Europaparlamentet og andre europeiske beslutningstagere og regelmessig informere dem om våre resultater. Medborgere, forretningsdrivere og betalingsbransjen vil også bli involvert, sier styremedlem Fabio Panetta i ECB og leder av arbeidsgruppen for en digital euro.