FEM MILLIONER TIL FORSKING: Eirik Gundegjerde i Lyse og instituttleder Tom Ryen ved UiS ser frem til samarbeid om forskning og utdanning. Foto: UiS

Universitet i Stavanger får 5 millioner

For å fremme it-forskning på omstilling og vekst i Stavanger-regionen, gir Lyse fem millioner kroner til Universitetet i Stavanger (UiS).

Publisert Sist oppdatert

I en fersk avtale støtter Lyse-konsernet Universitetet på Ullandhaug med fem millioner, øremerket it-forsking.

To professorat

Med disse pengene kan UiS ansette to professorer ved Institutt for data- og elektronikkteknikk.

Disse to skal blant annet se nærmere på it-delen av begrepet ”smarte byer”. Dette må sees i en klar sammenheng med Lyses engasjement i smartbyen Stavanger som vi har omtalt tidligere og med at Gunnar Edwin Crawford nylig er ansatt som leder for smartbyen Stavanger.

Han kommer direkte fra stillingen som senior forretningsutvikler i Lyses innovasjonsavdeling. Dette viser at Lyse er sterkt engasjert i nettopp denne typen forskning.

Tre år

Avtalen varer over en periode på tre år. Avtalen inngår i en større samarbeidsavtale som ble undertegnet i januar 2015. Det legges ingen føringer for hvordan UiS skal utføre det vitenskapelige arbeidet eller publisere resultatene av arbeidet. 

– Støtten fra Lyse betyr enormt mye for vår satsing på temaet smarte byer og fornybar energi, sier instituttleder Tom Ryen ved UiS.

UiS har allerede begynt ansettelsesprosessen for professoratene, og regner med å ha ressursene på plass fra tidlig i 2018.