FLERE BRUKERE: Ulrich Spreng, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, forteller at digital hjemmeoppfølging er i full fart på vei inn i deres helseforetak. (Foto: Helse Sør-Øst)
FLERE BRUKERE: Ulrich Spreng, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, forteller at digital hjemmeoppfølging er i full fart på vei inn i deres helseforetak. (Foto: Helse Sør-Øst)

Flere kreftpasienter skal få digital oppfølging hjemme

I desember 2020 ble den første kreftpasienten ved Sykehuset i Østfold inkludert i utprøvingen av en ny tjeneste for digital hjemmeoppfølgning. På sikt vil dette være et tilbud som skal gis alle pasienter med kreft i Vestfold, som ønsker å ta det i bruk. 

Publisert Sist oppdatert

– Hittil har pasientene vært nødt til å ringe innen våre telefontider, nå kan de ta kontakt med oss på chat, sende bilder digitalt eller ha videosamtaler fra sitt hjem. Dermed kommer de raskere i kontakt med oss og får raskere hjelp, sa overlege Martin Paulson ved Sykehuset i Vestfold, da de startet tilbudet med digital hjemmeoppfølgning i oktober i år.

På sikt vil digital hjemmeoppfølgning i Vestfold være et tilbud som skal gis alle pasienter med kreft som ønsker å ta det i bruk. I oppstartsfasen skal det imidlertid fokuseres på pasienter som får immunterapi.

I Veste Viken fikk den den første kreftpasienten ved Bærum sykehus tilbud om digital hjemmeoppfølging i mai år. Både Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold baserer sine tilbud på samme modell som opprinnelig ble etablert ved Sykehuset i Østfold i desember 2020. Der er det i dag 575 pasienter som får digital oppfølging hjemmefra.

Vil nå flere

Helse Sør-Øst RHF har vært, og er, en sterk pådriver for at digital hjemmeoppfølging skal bli et tilbud til stadig flere pasienter. Prosjektet «Nyskapende pasientforløp, digital hjemmeoppfølging av pasienter under kreftbehandling» ble etablert ved Sykehuset Østfold, og med støtte fra Helse Sør-Øst RHF og Innovasjon Norge. Prosjektet har blant annet fått 1.250.000 kroner i ideoverførings- og innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst.

Digital hjemmeoppfølging er i full fart på vei inn i våre helseforetak. Dette tilbudet er ett av flere metoder for å følge opp pasientene digitalt hjemmefra.

Ulrich Spreng, Helse Sør-Øst

– Digital hjemmeoppfølging er i full fart på vei inn i våre helseforetak. Dette tilbudet er ett av flere metoder for å følge opp pasientene digitalt hjemmefra. Dette er en god løsning for pasientene fordi de kan ha dialog med sine behandlere og få oppfølging uten å måtte reise til sykehuset. Det er også en god løsning for de ansatte som får frigitt tid til andre viktige oppgaver, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng, i en pressemelding fra Helse Sør-Øst RHF.