DIGITALE SPØRRESKJEMA: Stadig flere pasienter i Helse Sør-Øst følges nå opp fra hjemmet gjennom spørreskjemaer som sendes digitalt. (Alle foto: Helse Sør-Øst)

Flere pasienter får hjelp gjennom brukerstyrte poliklinikker

Brukerstyrt poliklinikk er en ny behandlingsform som sparer både pasient og sykehus for unødvendige kontrolltimer gjennom digitale spørreskjemaer. Metoden er i dag under etablering ved syv helseforetak rundt om i landet.

Stadig flere pasienter i Helse Sør-Øst følges nå opp fra hjemmet gjennom spørreskjemaer som sendes digitalt. Såkalt brukerstyrt poliklinikk er det tiltaket som har størst konsekvens for den polikliniske kapasiteten i helseforetakene. Men først og fremst sparer den pasientene for unødvendige sykehusbesøk. Det skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

– Som et ledd i å sikre god nok kapasitet i fremtiden er brukerstyrte poliklinikker ett av flere viktige satsingsområdene rundt digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng, i meldingen.

Spreng viser til at det de siste årene har vært en betydelig vekst i antall polikliniske konsultasjoner, en trend som ventes å fortsette. I 2022 var det i Helse Sør-Øst 5,2 millioner polikliniske konsultasjoner innen somatiske spesialisthelsetjenester som ventes å stige til 6,9 millioner i 2040 dersom vi fortsetter med dagens arbeidsform.

Ikke faste timer

Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng.

Essensen i en brukerstyrt poliklinikk er at sykehuset ikke setter opp faste timer til pasienter med kroniske lidelser, men bruker et standardisert spørreskjema som sendes pasienten elektronisk. Svarene vurderes elektronisk, kontrolleres av sykepleier og ved behov av lege. Pasientene kan også sende inn skjema hjemmefra på eget initiativ ved behov. Brukerstyrt poliklinikk har potensial til å kunne håndtere veksten i poliklinikken de neste 15 årene.

Vestre Viken HF ett av de første foretakene som tok i bruk denne behandlingsmetoden. Siden 2019 har epilepsipasienter ved sykehuset fått tilbud om digital oppfølging.

Den brukerstyrte poliklinikken ved Vestre Viken ble mulig etter at helseforetaket fikk 750.000 kroner i innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst i 2019.

– Vestre Viken brukte midlene til å utvikle en metodikk for så å legge til rette for spredning. Flere av våre helseforetak følger nå etter og metoden er i dag under etablering ved syv helseforetak rundt om i landet. Helse Sør-Øst har i år og neste år satset på at alle helseforetak og sykehus i regionen skal ta denne arbeidsformen i bruk, sier Spreng.