HJERNESKANNER: Måler hvordan teknologi påvirker oss.
Foto: Dell Technologies
HJERNESKANNER: Måler hvordan teknologi påvirker oss. Foto: Dell Technologies

Hjerneskanner avslører hva som stresser på jobben

God teknologi gir mindre stress.

Publisert Sist oppdatert

En ny undersøkelse viser at det å bruke god teknologi gir den samme positive responsen i hjernen som når vi ser videoer med søte hundevalper, mens noe av det som stresser oss mest er når vi sliter med å logge inn.

Etter hvert som vi har blitt mer avhengig av teknologi, merker vi også tydeligere når teknologien ikke fungerer optimalt. Bedrifter som forstår hvilken innvirkning teknologi har på mennesker har en fordel. Ikke bare kan de gi de ansatte en bedre brukeropplevelse, de kan også hjelpe medarbeiderne med å bli mer effektive.

Dell Technologies har i samarbeid med hjerneskanner-produsenten Emotiv gjennomført undersøkelsen «Brain on Tech» for å finne ut hvordan teknologi påvirker mennesker på godt og vondt.

Undersøkelsen ble gjort ved å måle hjerneaktiviteten til testpersonene mens de utførte ulike krevende arbeidsoppgaver under tidspress. Noen oppgaver ble gjennomført med det nyeste og beste som var å oppdrive av maskinvare, mens andre ble gjennomført på gamle og utdaterte bærbare PC-er der det var plantet «bugs» som gjorde at man fikk en dårlig brukeropplevelse.

Innloggingsproblemer og tapte filer gir stress

Det å ha tilgang på god teknologi kan være avgjørende for produktiviteten, og ifølge forskerne ga dette faktisk den samme positive responsen i hjernen som man får av å se videoer med søte valper.

Undersøkelsen viser at noe av det mest stressende som finnes, er innloggingsproblemer. Det å ikke klare å logge seg inn når man hadde det travelt, økte faktisk stressnivået med så mye som 31 prosent på 5 sekunder. Undersøkelsen viser at stresset brukere opplever ved innlogging også påvirket arbeidet som ble gjort i tiden etterpå – og at det tok en god stund før brukerne fikk roet seg ned igjen.

Har du noen gang mistet en fil og kjent på stresset det kan medføre? I undersøkelsen målte forskerne hjernebølgene til personer som opplevde å miste regneark-data, og fant ut at dette førte til en økning i stressnivået på 17 prosent på bare 8 sekunder.

Ifølge undersøkelsen kan ansatte oppnå opptil 37 prosent mer i løpet av en arbeidsdag når de gis tilgang til god maskinvare og programvare. Dårlig teknologi gir i snitt en reduksjon i produktiviteten på mer enn 30 prosent.

Det er de yngste som blir mest påvirket av å måtte bruke dårlige teknologiske løsninger. Ifølge undersøkelsen yter medarbeidere under 26 år bare halvparten så godt som de eldre medarbeiderne, når de må bruke dårlig teknologi.

Les mer om undersøkelsen i disse to bloggpostene:

Better Functioning Tech Makes for Less Stress at Work 

Creating Human-Centered Technology Experiences to Boost Productivity