KORRIGERER: Heidi Austlid og IKT-Norge mener at regjeringen ikke treffer helt når det kommer til digitalisering i forslaget til statsbudsjett. Organisasjonen har derfor kommet opp med åtte konkrete forbedringsforslag til budsjettforhandlingene. (Foto: IKT-Norge pressefoto / Gorm K. Gaare)

Åtte forslag til bedre statsbudsjett

IKT-Norge spiller inn forslag til forbedringer av statsbudsjettet for å få til et digitalt løft.

Publisert Sist oppdatert

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener at forslaget til statsbudsjett for 2018 ikke treffer helt for å framskynde den digitale utviklingen. De påpeker at landet må ta i bruk de teknologiske mulighetene og det må tas noen grunnleggende, forpliktende grep for å sikre fremtidig velferd og verdiskaping gjennom digitalisering.

Derfor utfordrer IKT-Norge Stortinget til å forbedre statsbudsjettet 2018 på åtte områder. Listen av konkrete forslag organisasjonen har satt opp, er følgende:

1. Stortinget ber Regjeringen legge opp til å øke utdanningskapasiteten slik at det fra 2021 utdannes 5000 IT-eksperter i året.

2. Bevilgningen til økt utdanningskapasitet i 2018 økes med 100 millioner.

3. Kompetansepluss-ordningen styrkes med 20 millioner kroner øremerket til å styrke arbeidstakernes digitale ferdigheter.

4. I den nye skatteordningen for opsjoner fjernes krav til tidspunkt for ansettelse, krav til antall ukentlige arbeidstimer i ansettelsesforholdet og krav om maksimal eierandel i virksomheten. Taket for maksimalt antall ansatte heves til 50 og maksimal opsjonsfordel heves til 50 000 kroner.

5. Tilskudd for utbygging av bredbånd heves til 140 millioner kroner.

6. Stortinget ber Regjeringen legge opp til et effektiviseringskutt i kommunenes driftsbudsjetter på ¼ prosent. Hele beløpet overføres til en medfinansieringsordning for kommunene. I denne medfinansieringsordningen kan kommunene – etter søknad – få støtte til investeringer som reduserer driftskostnadene på sikt.

7. Den statlige medfinansieringsordningen for IT-prosjekter fordobles til 222 millioner kroner.

8. Det bevilges 3-5 millioner kroner til utredning og etablering av regulatorisk sandkasse for fintech i 2018.

 

Les mer om bakgrunnen til disse forslagene på IKT-Norges nettside.