MILJØBEVISST: It-bransjen bruker mye energi, men har et sterkt ønske om å bli klimanøytral. (Foto: iStockphoto)
MILJØBEVISST: It-bransjen bruker mye energi, men har et sterkt ønske om å bli klimanøytral. (Foto: iStockphoto)

Oracle skal bli klimanøytral innen 2025

It-bransjen kappes om aggressive klimamål

Publisert Sist oppdatert

Selv om eks-president Donald Trump mener at klimakrisen bare er et dårlig påfunn fra Kina, er det sterk enighet i it-bransjen om å ta utfordringen på alvor. Det kommer tydelig fram på profilene til de største leverandørene av internasjonale sky-plattformer.

Allerede før koronapandemien satte store deler av verdens fly-flåter på bakken, brukte it- og nettverksbransjen mer energi enn alle verdens fly. En utvikling som skaper skepsis blant miljøforkjempere. Men i skarp kontrast til flytrafikken holder verdens datahaller stø kurs i retning av klimanøytralitet og utelukkende bruk av fornybare energikilder.

Nylig forsterket Oracle sine miljømål ved å annonsere at hele selskapet – kontorer og datahaller inkludert – skal forsynes utelukkende med fornybar energi innen 2025. Selskapet styrker også sine krav om klimatiltak fra sine underleverandører, og fortsetter arbeidet med å resirkulere avfall.

Selskapet har samlet inn og resirkulert gammel maskinvare, og har redusert avfall fra kontorene verden over med 25 prosent siden 2015.

Bransjen tar ansvar

Oracle er på langt nær alene. Ifølge målsetningene de annonserte i 2020 skal Microsoft bli karbon negativ innen 2030, og på toppen av det planlegger selskapet å slippe ut mer vann enn de forbruker samme år. De planlegger også å kutte 90 prosent av avfall til søppelfyllinger, samtidig som alle deres produkter skal være 100 prosent gjenvinnbare innen samme år.

AWS (Amazon Web Services) har også satt seg ambisiøse klimamål. De skal vare karbonnøytrale innen 2040, og regner med at alle selskapets datahaller kun bruker fornybar energi innen 2025. I tillegg har selskapet bestilt 100 000 elektriske kjøretøy for vareleveranser, for å bidra til at transport av varer også blir klimanøytralt.

Google, den fjerde av de store internasjonale aktørene, kaller seg selv verdens største innkjøper av fornybar energi, og ble klimanøytrale allerede i 2007, og hevder i sin siste miljørapport at de har nullet ut hele sitt karbonavtrykk gjennom selskapets historie siden starten. Selskapet har utstedt miljøobligasjoner på 5,75 milliarder dollar for å finansiere forskning og miljøtiltak.

Så selv om bransjen bruker mye energi, er bevisstheten om å bruke minst mulig, og ikke minst hvordan energien de bruker produseres, sterk.