ALLE SKAL MED: Slik lyder mantraet i Arbeiderpartiets nye partiprogram. Her har også digitalisingen fått en vesentlig plass. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)
ALLE SKAL MED: Slik lyder mantraet i Arbeiderpartiets nye partiprogram. Her har også digitalisingen fått en vesentlig plass. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)

Digitalisering gjennomsyrer flere områder

Arbeiderpartiet har satt av stor plass til digitalisering i sitt nye partiprogram.

Publisert Sist oppdatert

Mandag la Arbeiderpartiet frem sitt nye partiprogram. Programmet skal behandles i partiorganisasjonen, og vedtas på Arbeiderpartiets landsmøte i april senere i år.  Programmet har fire hovedsaker: arbeid, kunnskap, helse og klima. Men også digitalisering har fått stor plass i partiprogrammet.

- Digitalisering gjennomsyrer flere områder, sier Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, til Aftenposten.

Et taktskifte

Når det kommer til arbeidslivet mener Arbeiderpartiet at digitaliseringen kan være med å bidra til gode rammebetingelser.

I partiprogrammet står det at vi trenger et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor.

«Det vil føre til bedre og mer individuelt tilpassede tjenester til innbyggerne og sikre bedre ressursutnyttelse i det offentlige. Det er et mål at dette skal skape grunnlag både for teknologiske eksportbedrifter og for at nye tjenester kan utvikles gjennom tilgjengeliggjøring av data og funksjonalitet», heter det i programmet.

Arbeiderpartiet vil derfor blant annet legge til rette for digitalisering i stat og kommune for å sikre bedre tjenester. De vil også styrke den teknologiske kompetansen i sentrale beslutningsposisjoner slik at regjeringen har et bedre grunnlag for sine beslutninger som omfatter bruk og utvikling av teknologiske løsninger i offentlig sektor.

Når det kommer til næringsutvikling gjennom digitalisering vil de blant annet utarbeide en strategi for hvordan norsk næringsliv benytter digitale muligheter for å styrke sin konkurransekraft.

Kunnskap

Også når det gjelder kunnskap går Arbeiderpartiet hardt ut med lovnader om digitalisering. De ønsker en mer digital skole - der programmering, kildekritikk og digital forståelse skal være en del av innholdet. De ønsker å oppnå dette blant annet ved å gi lærerne økt kompetanse i bruk av digitale læremidler, og ved å opprette flere studieplasser innen ikt.

Du kan lese hele forslaget til det nye partiprogrammet her.