EFFEKTIVISERER: Ved å gi el-montørene tilgang til fagsystemene inne kan tid og ressurser spares. I tillegg får montørene i felt en bedre arbeidsdag. (Foto: Skagerak Nett)
EFFEKTIVISERER: Ved å gi el-montørene tilgang til fagsystemene inne kan tid og ressurser spares. I tillegg får montørene i felt en bedre arbeidsdag. (Foto: Skagerak Nett)

Skal spare 30 prosent

Ved å la el-montørene i felt styre arbeidsdagen sin selv med mobile løsninger vil nettselskapene kunne spare inn mye tid og ressurser.

Publisert Sist oppdatert

Tradisjonell arbeidsflyt i el-nettselskapene har vært papirbasert og manuell, og har vært avhengig av tett samarbeid mellom koordinatorer på kontoret og montørene ute i felten. Det har ført til ineffektive prosesser og tidsbruk i form av stadige telefonsamtaler mellom koordinatoren og montøren.

Ved å gi montørene tilgang til den samme informasjonen som koordinatorene via mobiltelefonen kan montøren selv styre håndteringen av feilmeldinger, vedlikehold og reparasjoner. Det kan gi solide besparelser.

Direkte inn

Dette har vært utprøvd hos nettselskapene Årdal Energi Nett, med sine 3.600 kunder, og hos kjempen Skagerak Energi, med solide 200.000 kunder, opplyser programvareselskapet Powel i en pressemelding.

Ved å bruke selskapets løsninger har montørene fått tilgang på digitale kart og annen relevant informasjon fra fagsystemene bak, rett i mobiltelefonen. Dette er den samme informasjonen som koordinatorene inne har tilgjengelig, noe som gjør at samhandlingen blir adskillig mer sømløs.

For eksempel kan montørene i Årdal Energi levere GPS-basert innmåling direkte til fagsystemet Netbas, uten at koordinatorene inne må være mellomledd. Dette frigjør ressurser som kan brukes til andre oppgaver, forteller Jan Stian Smedegård, energiingeniør i Årdal Nett i pressemeldingen.

Oppdragsbørs

I Årdal Nett får montørene stadig tildelt oppgaver av koordinatorer, mens i Skagerak Nett har man gått lenger. Ved å implementere et dashbord til montørenes mobiltelefoner, der oversikter over vanlige oppgaver, vedlikeholdsoppgaver og feilmeldinger kommer fram, kan montørene selv velge oppgaver, og om det trenges materiell eller graving, kan dette bestilles rett i løsningen.

Fordelen er at det er montørene som vet hvor lang tid en oppgave tar, noe som kan være vanskelig for en kontorarbeider å planlegge. Ofte oppstår det dødtid mellom to oppdrag, og ved hjelp av dashbordet kan montøren plukke småjobber som kan utføres når det er tid til overs. Dette gjør arbeidsdagen til montørene morsommere og frigjør ressurser samtidig.

– Vi ser allerede at vi sparer mye tid og ressurser ved at vi får økt selvbetjening i felt sammen med riktig datafangst og dokumentasjon. Vi har satt oss et mål om å redusere med 30 prosent og vi tror dette er mulig, sier Morten Gøytil, fagsjef montasje i Skagerak Energi Nett i pressemeldingen.