NYTENKNING: Å skape gode digitale innbyggertjenester krever nytenkning, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Kontraktshungrige it-leverandører og navlebeskuende innkjøpere

KRONIKK: En av de store utfordringene med digitalisering av offentlig sektor er holdningene til såkalte «kontraktshungrige it-leverandører» og «navlebeskuende innkjøpere». Men er virkeligheten egentlig så enkel?

Publisert Sist oppdatert

Det finnes en manglende tillit mellom offentlig sektor og private leverandører. Sett fra leverandørsiden oppleves innkjøpere siloorienterte og lite koordinerte, mens fra motsatt side fremstår it-leverandørene som skruppelløse profitører ute etter å melke offentlig sektor. Slik kan vi ikke ha det dersom vi skal lykkes med digitaliseringen.

Digitale innbyggertjenester krever utstrakt deling av informasjon på tvers av virksomheter, offentlige etater og kommuner. Å skape gode digitale innbyggertjenester krever blant annet nytenkning om offentlig tjenesteproduksjon slik at innovasjonskraft hos private selskaper kan utnyttes bedre enn i dag. Konsulenthus som Sopra Steria og våre konkurrenter har kompetansen som offentlige etater og kommuner trenger i arbeidet med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene sine.

Løsningen er todelt: Bedre koordinering av it-behov på tvers av offentlig sektor, og it-tjenesteleverandører som tør å si: «Nei, dette vil vi ikke levere, fordi det mest sannsynlig blir en dårlig løsning og vil resultere i enda en silo».

For å komme dit kreves en dialog og debatt om hva som må til for å bygge tillit mellom it-tjenesteleverandører og offentlig sektors ledere og innkjøpere. Så blir spørsmålet: Hvordan bygger vi gjensidig tillit slik at vi kommer oss videre med digitaliseringen?

Hvordan bygger vi gjensidig tillit slik at vi kommer oss videre med digitaliseringen?

Vi tror et viktig bidrag fra oss konsulenter og tjenesteleverandører vil være å ta et større ansvar for at det vi leverer faktisk virker hos sluttbrukeren - innbyggerne. Men for å kunne ta det ansvaret må våre kunder, altså it-avdelinger i offentlig sektor, i større grad overføre risiko og ansvar til konsulentselskapene. Dette kan enten gjøres gjennom direkte tjenesteutsetting eller samarbeid i nye selskaper som er eid 50/50 av offentlig sektor og en privat aktør. Der vil det nye selskapet ha en armlengdes avstand til begge eierne.

Denne modellen har fungert godt i Storbritannia, hvor Sopra Steria vant en åpen anbudskonkurranse om å opprette selskapet «Shared Services Connect» i partnerskap med Cabinet Office, som tilsvarer Statsministerens kontor i Norge. Storbritannia viser dermed at de er modne nok til å la det offentlige og private jobbe sammen for å levere optimale løsninger.

For å realisere gevinster i form av kostnadsbesparelser gjennom effektivisering og modernisering kreves både nedbemanning og omorganisering av de delene av offentlig tjenesteproduksjon som kan automatiseres og rasjonaliseres. Ikke førstelinjetjenester som krever menneskelig kontakt med brukerne, men andrelinjetjenester som saksbehandling, koordinering, rapportering og driftsoppgaver på bakrommet.

Dette må adresseres helhetlig, og ikke overlates til den enkelte virksomhet eller etat for å lykkes. Bare slik kan digitalisering i offentlig sektor lykkes over tid.

Ola Holm, direktør for digital transformasjon i Sopra Steria.