Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

1,5 milliarder kroner til digitalisering over neste års statsbudsjett

STATSBUDSJETTET 2021: Ønsker å styrke norsk næringsliv i den digitale, internasjonale konkurransen.

Publisert Sist oppdatert

Det har allerede vært noen lekkasjer, men nå ligger hele statsbudsjettet åpent for allmenheten. Når det kommer til den digitale biten, foreslår regjeringen blant annet 1,5 milliardar til digitalisering. 

Et krafttak for databasert verdiskapning

– Vi tar nå et krafttak for databasert verdiskapning i næringslivet. Totalt foreslår vi å gi 1,5 milliarder kroner til digitalisering over neste års statsbudsjett, sier distrikts- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland, i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

I meldingen står det at det særlig er to satsninger som blir viktig for å styrke norsk næringsliv i den digitale, internasjonale konkurransen:

Norsk deltakelse i Digital Europe Programme (DEP) og etablering av Datafabrikken.

Satsingen på Datafabrikken skal ifølge KMD være særs viktig for små og mellomstore bedrifter.

– For å sikre morgendagens velferdssamfunn må vi legge til rette for ny næringsvirksomhet og skape nye jobber. Datatfabrikken skal bidra til at små og mellomstore virksomheter skal kunne utvikle nye forretningsmuligheter. Mange mindre virksomheter som har mulighet til å skape verdi av data har ikke kompetanse og ressurser til å gjøre det på egenhånd. Her kan de få hjelp av datafabrikken, sier Helleland i meldingen.

Regjeringen foreslår derfor å gi 16 millioner kroner til etablering av Datafabrikken. De vil også gi 56,2 millioner kroner til norsk deltakelse i EUs nye digitale program - DEP. Sistnevnte vil ifølge Helleland gi norske virksomheter og forskningsmiljø tilgang til kompetanse og ressurser innen kunstig intelligens, superdatamaskiner, ikt-sikkerhet og avansert digital kompetanse.

– Dette er avgjerande for å sikre eit konkurransedyktig næringsliv både under og etter koronakrisa, seier Helleland.

Bærekraftig velferdssamfunn

I årets digitaliseringsprofil inngår det også en viktig satsing på den digitale grunnmuren, heter det i meldingen.

Regjeringa foreslår å gi 45 millionar kroner til Altinn for å opprettholde sikker og stabil drift.

I tillegg ønsker de å gi 264,1 millioner kroner til utbygging av brebånd.

Ifølge meldingen vil dette trolig kunne gi nytt bredbånd til over 15.000 husstander i distriktsområdet utan kommersielt grunnlag for utbygging.

– Koronakrisen viser hvor viktig det er å ha gode digitale fellesløsninger og et godt fungerende mobil- og bredbåndsnett. Digitaliseringsdirektoratet har bidratt til å levere en rekke digitale løsninger, sier Helleland i meldingen. 

Hun er tydeligvis godt fornøyd med forslaget til statsbudsjettet for 2021:

– For å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn også for kommende generasjoner må vi fortsette med å modernisere og effektivisere offentlig sektor, og legge til rette for verdiskapning i privat sektor. Det gjør vi i årets forslag til statsbudsjett, sier Helleland i pressemeldingen.