PRIORITERING: Digital sikkerhet er i følge kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik høyt på agendaen til regjeringen. (Foto: NKOM)
PRIORITERING: Digital sikkerhet er i følge kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik høyt på agendaen til regjeringen. (Foto: NKOM)

Styrker digital infrastruktur i Troms med 50 millioner

NKOM leverer rapport til Sigbjørn Gjelsvik tirsdag.

Publisert

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for den digitale infrastrukturen i Troms. Den offentlige versjonen av analysen overleveres til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Tromsø tirsdag 27. september.

50 millioner kroner er bevilget til tiltak som skal redusere risiko for digitale utfall i regionen.

– Tiden vi lever i, med mer ekstremvær og en urolig sikkerhetspolitisk situasjon, gjør at digital sikkerhet er høyt på agendaen til regjeringen. Vi vil prioritere å styrke sikkerheten og beredskapen for mobil- og bredbåndsnettene i Troms, slik som det tidligere er gjort i Finnmark, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Selv om sikkerheten og robustheten i transport- og regionalnett i Norge er god, finnes det områder, spesielt i distriktene, som kan oppleve hyppigere og mer langvarige utfall, der tiltak kan vurderes for å styrke sikkerheten. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser gir oversikt over infrastruktur og mulige sårbarheter som er viktig informasjon for å vurdere behov for å iverksette tiltak.

– Gjennom dette arbeidet får vi også økt kunnskap om og tettere samarbeid med lokale aktører, og et bedre bilde av kompleksiteten i nett og tjenester på et regionalt nivå, uttaler Elise Lindeberg, direktør i Sikkerhetsavdelingen i Nkom.

Manger føringsveier i regionen

Den største sårbarheten som er avdekket, er mangel på flere digitale føringsveier i deler av regionen. I slike tilfeller kan fiberbrudd føre til utfall av digitale tjenester. Analysen viser også at det er sårbarheter knyttet til at flere aktører er samlet på samme lokasjoner og strekk. Dette vil medføre at en hendelse kan påvirke flere aktører samtidig.

Kartleggingen i Troms er gjort i samråd med telekomselskapene. Flere tiltak som vil redusere risiko for digitale utfall i regionen er identifisert. Blant tiltakene er å etablere en ekstra hovedføringsvei for gjennom regionen, etablering av flere tverrsamband og redusere graden av samlokalisering av infrastruktur som fiberkabler.

50 millioner kroner er bevilget til tiltak der de ikke gjennomføres på kommersielt grunnlag og ikke kan pålegges uten kostnadsdekning etterekomloven.

– Det er mindre kommersielt insentiv for å bygge ut i mindre tettbygde områder, derfor er det viktig å forstå sårbarhetene og iverksette tiltak her, sier Lindeberg.