GOD AVKASTNING: Siden 2016 har i alt 72 prosjekt fått tildelt til sammen 754 millioner kroner via medfinansieringsordningen. Samlet netto nåverdi for prosjektene er regnet til vel 26,2 milliarder kroner over 10 år, sier digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: Martin B. Andersson/BLD)

Regjeringen ber om innspill til stortingsmelding om mobil og bredbånd

«Den digitale grunnmuren».

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen planlegger en stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon, som etter planen skal legges fram ved årsskiftet 2020/2021. Denne stortingsmeldingen kommer til å sette retningen for sektoren de neste årene, der viktige emner kommer til å være sikkerhet og beredskap i mobil- og bredbåndsnettene, hvordan tilrettelegges det for økt konkurranse og hvilke mål det skal settes for bredbåndsdekningen etter 2020.

I denne anledningen ber distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland om innspill fra bransje og omverden.

Som strøm og vann

Ministeren påpeker at kommunikasjonsteknologiene er det grunnleggende for å kunne gjennomføre digitaliseringen av Norge.

– Mobil- og bredbåndsnett er like viktig som strøm og vann. Det er selve grunnmuren i arbeidet med digitaliseringen av Norge. Derfor lager vi en stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon, sier Helleland i en pressemelding fra regjeringen. 

Samtidig anerkjenner hun bransjen, som ifølge nye tall fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet i 2019 investerte mer enn noen gang før i infrastrukturen. Totalt ble investeringene på over 12 milliarder kroner i fjor, et tall som er godt over året før.

– Aldri før er det investert så mye i bredbånd og mobilnett i Norge som i 2019. Bransjen investerer særlig i fibernett og fremtidsrettede tjenester. Det skal bransjen ha honnør for, sier ministeren.

406 millioner i 2020

En liten del av disse pengene kommer fra staten. Støtteordningen for å få bygd ut bredbånd der det ikke er kommersielt grunnlag for privat utbygging fortsetter, forteller Helleland.

– Regjeringen vil fortsatt legge til rette for investeringer og mer utbygging, samtidig som staten bidrar med rekordhøye 406 millioner til bredbånd i inneværende år til områder der det ikke er kommersielt grunnlag for å bygge ut, sier hun.

Ministeren viser også til den pågående koronakrisen som et eksempel på hvorfor det er viktig med en velfungerende infrastruktur for kommunikasjon i bunnen. Norge har digitalisert seg rekordraskt de siste to månedene, slik at utbredt bruk av hjemmekontorer og sosial kontakt over nett har vært mulig.

– Den krevende situasjonen vi er i viser hvor verdifullt det er å ha gode digitale løsninger og et godt fungerende mobil- og bredbåndsnett for raskt å kunne løse nye utfordringer. Med god innsats fra bransjen og god dialog mellom bransjen og myndighetene, har nettene taklet den økte belastningen godt. Tett samarbeid gir gode resultater, sier Helleland.

 

Innspillsrunden til denne stortingsmeldingen er i gang, og regjeringen har satt opp en egen nettside for eksterne innspill.

– Arbeidet med meldingen er i full gang. Vi er opptatt av et bredest og best mulig kunnskapsgrunnlag, for eksempel knyttet til konkurranse, sikkerhet, klima- og miljø eller andre bærekraftsspørsmål. Vi håper på mange gode innspill til arbeidet via nettsiden, Helleland.

Fristen for innspill er satt til 1 juli, og på denne nettsiden kan de leveres.