Tieto nyter godt av den sterke digitaliseringstrenden i Norge, ifølge norgessjef i Tieto, Christian Schøyen. (Foto: Toralv Østvang)

Tieto-vekst på digitalisering

Tieto legger fram veksttall, og i Norge er veksten særlig god i finansiell og offentlig sektor samt innenfor helse og velferd.

Det er den sterke digitaliseringstrenden som forklarer mye av veksten i Norge, ifølge Christian Schøyen, som er sjef for Tieto Norge.

– Digitaliseringstrend

– Vi har styrket vår posisjon på flere viktige områder i det norske markedet, sier Schøyen.

– Det er en sterk digitaliseringstrend i alle bransjer hvor vår rådgivningskompetanse og våre bransjespesifikke løsninger spiller en viktig rolle. Samtidig er it-sikkerhet en svært relevant utfordring som står høyt på mange kunders agenda, og her ser vi også en positiv utvikling for våre tjenester, sier norgessjefen hos Tieto.

11,6 prosent kvartalsvekst

Tieto økte omsetningen i it-tjenester med fire prosent i tredje kvartal 2017. Justert driftsresultat, eksklusive ekstraordinære poster, ble 41,2 millioner euro (cirka 387,9 millioner kroner). Dette tilsvarer en vekst på 11,6 prosent, ifølge pressemeldingen fra Tieto.

I fjor lanserte Tieto en ny strategi for årene 2016-2020. I perioden vil selskapet investere mye i innovasjon og vekst, og selskapet har til hensikt å øke sin markedsandel i Skandinavia, spesielt i Norge og Sverige.

Helse-vekst

I Norge opplever selskapet nå god vekst for sektorspesifikke løsninger innen finansiell sektor, offentlig sektor, helse og velferd, ifølge pressemeldingen som er sendt ut i forbindelse med kvartalsrapporten.

Tietos vekstområder og interne startups for digitale kundeopplevelser og it-sikkerhet viste en vekst på henholdsvis 30 og 24 prosent i årets ni første måneder, ifølge pressemeldingen.

It-selskapet Tieto leverer rådgivning og tjenester og sysselsetter over 13.000 medarbeidere i nærmere 20 land. Hovedkontoret ligger i Helsinki i Finland. Årsomsetningen totalt er på omlag 1,5 milliarder euro (vel 14 milliarder kroner).