DIGITALISERES: Fotlenke kan innvilges for straffer inntil seks måneders varighet eller for inntil de siste seks måneder av en lengre dom. Nå kan dette søkes om digitalt. (Foto: Kriminalomsorgen)
DIGITALISERES: Fotlenke kan innvilges for straffer inntil seks måneders varighet eller for inntil de siste seks måneder av en lengre dom. Nå kan dette søkes om digitalt. (Foto: Kriminalomsorgen)

Nå har også fotlenke-søknaden blitt digital

Flere enn 3000 personer gjennomførte i fjor straff med elektronisk fotlenke i stedet for å sitte i fengsel. Nå er det mulig å søke om denne formen for straffegjennomføring digitalt.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll som alternativ til ubetinget fengselsstraff ble innført som prøveordning i 2008, og fra 2014 ble ordningen landsdekkende. I årenes løp har vel 35.000 domfelte gjennomført straff på denne måten.

Straffegjennomføring med elektronisk fotlenke i stedet for fengselsstraff er ikke noe man blir dømt til, det er noe man kan søke kriminalomsorgen om etter at domstolen har avsagt dom på ubetinget fengselsstraff. Fotlenke kan innvilges for straffer inntil seks måneders varighet eller for inntil de siste seks måneder av en lengre dom.

Nå kan dette søkes om digitalt.

Enkelt skjema

Søknadsskjemaet skal ifølge en pressemelding fra Kriminalomsorgen være svært enkelt: Man trenger kun å fylle inn personopplysninger og undertegne elektronisk på at man ønsker å gjennomføre straffen utenfor fengsel med elektronisk kontroll.

Ved behandlingen av søknaden om fotlenke vurderes det om domfelte er egnet til å gjennomføre straff på denne måten. Videre skal elektronisk kontroll ikke innvilges for domfelte som er dømt for seksuallovbrudd, eller for alvorlig eller gjentatt voldslovbrudd, eller der vold er begått mot barn eller noen man bor eller bodde sammen med.