FORBEDRING: Etablering av alternativ kapasitet til utlandet vil gi en mye sikrere internettrafikk for forbrukere og næringsliv i Norge, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Klarsignal til å bruke 100 millioner kroner på fiberkabel til utlandet

ESA har godkjent regjeringens støtteordning.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i flere rapporter påpekt en sårbarhet i datatrafikken til og fra Norge. Nå har regjeringen fått klarsignal til å bruke 100 millioner kroner på fiberkabel til utlandet. Dermed tar regjeringen grep for å redusere sårbarheten.

– Etablering av alternativ kapasitet til utlandet vil gi en mye sikrere internettrafikk for forbrukere og næringsliv i Norge, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er svært gledelig at vi nå kan sette i gang dette viktige arbeidet. Det vil gjøre internettilgangen til og fra Norge mer robust, sier Astrup.

Forenelig

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har vurdert om den norske støtten vil være i konflikt med statsstøtteregelverket. ESA har nå konkludert med at støtten er i tråd med statsstøtteregelverket og forenlig med EØS-avtalen.

Støtten skal gi en sikker og robust alternativ sjøfiberforbindelse for internasjonal datatrafikk til og fra Norge, og vil gi et reelt alternativ til ruten via Sverige og København som er den mest brukte i dag.

Støtten skal sikre en åpen og ikke-diskriminerende grossisttilgang for tilbydere av internettrafikk i en periode på minst syv år. Støtten skal dekke den dokumenterte ekstrakostnaden som følger av at det reserveres fiberkapasitet til det nevnte formålet og til gitte vilkår, heter det i meldingen.

Tilbydere av datatrafikk kan søke støtte for å bygge ut kapasitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Nkom om å lyse ut en anbudskonkurransen så snart som mulig.