Hør Tormod Skjerve om Balansekunstmodellen i Digitaliseringspådden.

Kompetanseøkning med Balansekunstmodellen

Velkommen til vår podcast, der vi i dag har med oss Tormod Skjerve som vår gjest.

Tormod er en anerkjent spesialist innen kompetanse og har utviklet en unik kompetansemodell kalt Balansekunstmodellen. I dag skal vi fokusere på hvordan virksomheter kan bruke denne modellen for å øke kompetansen til sine ansatte og dermed øke effektiviteten og konkurransekraften til virksomheten. Tormod vil dele sine erfaringer og kunnskap om hvordan man kan balansere ulike kompetanseområder for å nå sitt fulle potensial.