DIGITAL SKATT: Denne uken ble to nye rapporter sendt på høring. Disse danner et grunnlag for å bli enige om nye regler på politisk nivå, skriver Finansdepartementet.
DIGITAL SKATT: Denne uken ble to nye rapporter sendt på høring. Disse danner et grunnlag for å bli enige om nye regler på politisk nivå, skriver Finansdepartementet.

Fremgang i OECD-arbeidet med digitalskatt

To nye rapporter er sendt på høring.

Publisert Sist oppdatert

OECD melder at det internasjonale arbeidet med skattlegging av digitale, multinasjonale selskap går fremover. Denne uken ble to nye rapporter sendt på høring. Det skriver Finansdepartementet i en nyhetsmelding.

OECD/G20 Inclusive Framework avholdt møte 8.-9. oktober og sier i en uttalelse at arbeidet med å oppnå enighet blant medlemslandene ikke har stoppet opp på grunn av koronapandemien, og at det er fremgang i arbeidet.

Tidsplanen er imidlertid noe justert, og målet er nå at man kommer frem til enighet før august neste år.

Arbeidet foregår i OECD/G20-forumet Inclusive Framework og er todelt. Den første delen (pilar 1) omhandler fordeling av beskatningsrett mellom land. Den andre delen (pilar 2) skal sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt over et visst minimumsnivå uavhengig av hvor de er etablert og hvordan de er organisert.

– Jeg er glad for at arbeidet i Inclusive Framework har tatt et stort skritt fremover, selv om koronapandemien vanskeliggjør forhandlingene. Den økonomiske krisen viser at det er viktigere enn noen gang at Norge slutter opp om en felles internasjonal løsning, og jeg håper vi vil lykkes med dette innen sommeren 2021, sier finansminister Jan Tore Sanner, i nyhetsmeldingen.