TILDELING: Flere søkere kan nå jobbe mot digitalt utenforskap med nye midler. (Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet)

Regjeringen gir åtte milloner til digital opplæring

Kommunal- og distriktsdepartementet tildeler åtte millioner kroner i engangsstøtte til 27 søkere i 45 kommuner som ønsker å heve den digitale kompetansen til innbyggerne.

– Dette er den største engangsstøtten til digital opplæring som departementet noen gang har delt ut, og jeg er svært glad for at så mange kommuner ønsker å hjelpe innbyggerne sine med digitale ferdigheter, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for etablering av et lavterskel-tilbud der personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Tilbudet skal gi innbyggere som har behov for det mulighet til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse, eller erfaring og trygghet til å lære seg å bruke digitale tjenester i egen kvardag.

Tilskuddsordningen støtter opp om regjeringas og KS felles ambisjon om å gi alle innbyggere mulighet til å delta i det digitale samfunnet.

– Deltakelse i det digitale samfunnet er ikke like lett for alle. Både yngre og eldre kan ha vansker med å bruke offentlige digitale tjenester. Det handlar ikke bare om digitale ferdigheter, men også om kompliserte digitale tjenester og vanskelig offentlig språk. Alt dette må vi jobbe med for å unngå digitalt utenforskap, sier Gjelsvik.

Det var i november flere innspillsmøter mellom KDD, offentlig og privat sektor om digitalt utenforskap.

Tilskudd

Asker kommune (samarbeid med Indre Østfold, Rakkestad og Halden)500 000
Austevoll kommune (samarbeid Seniornett)150 000
Drammen kommune500 000
Eigersund folkebibliotek100 000
Evje og Hornes kommune100 000
Gjemnes kommune100 000
Hareid og Ulstein kommune (samarbeid)500 000
Karmøy folkebibliotek300 000
Kinn kommune300 000
Kristiansund og Averøy kommune (samarbeid)350 000
Kvinesdal kommune (samarbeid med Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lyngdal og Sirdal)200 000
Narvik kommune150 000
Orkland kommune (samarbeid Seniornett)320 000
Oslo kommune - Ullern bydel100 000
Porsanger kommune150 000
Rindal kommune150 000
Sandefjord kommune350 000
Sogndal kommune (samarbeid med Aurland, Luster, Lærdal, Vik og Årdal)1 000 000
Sortland kommune (samarbeid med Lødingen og Bø)230 000
Stavanger kommune300 000
Sør-Aurdal kommune150 000
Ullensaker kommune500 000
Vestby og Enebakk kommune (samarbeid)300 000
Volda kommune300 000
Ørsta kommune250 000
Ålesund kommune400 000
Ås og Nesodden kommune (samarbeid)250 000