USIKRE: For mange er det tydelig at det er etisk riktig, og lovpålagt, å tilrettelegge for ansatte. Men så stopper det kanskje der, forteller Ruter-sjefen Bernt Reitan Jenssen. (Foto: DigitalNorway)
USIKRE: For mange er det tydelig at det er etisk riktig, og lovpålagt, å tilrettelegge for ansatte. Men så stopper det kanskje der, forteller Ruter-sjefen Bernt Reitan Jenssen. (Foto: DigitalNorway)

Ruter-sjefen: Enorme verdier knyttet til ansatte som faller digitalt utenfor

Ikke bare er inkludering etisk riktig, men det kan bli lønnsomt for bedriften som helhet å få med ulike perspektiver.

Publisert Sist oppdatert

På et seminar fikk ansatte mulighet til å stille Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen spørsmål. Der satt en kollega med to prosent syn på begge øynene.

– Hun spurte meg om alle utfordringene som digitalisering skaper for for enkelte brukergrupper – enten det er på jobben eller i samfunnet ellers, sier Jenssen til DigitalNorway, der saken først er omtalt.

– Det var et betimelig spørsmål, for det er jo dessverre slik at digitalisering i praksis oppleves som en barriere for mange mennesker, snarere enn en forenkling, mener han.

Nyttige perspektiv

Det er avgjørende at vi nå klarer å mobilisere de ressursene i samfunnet som vi nå er i ferd med å gjøre unyttige ved å skape digitale skiller.

Bernt Reitan Jenssen

En ting er at ansatte med nedsatt syn kan gi et større mangfold i bedriften, men Jensen mener slike ansatte også kan gi verdifull kompetanse rundt inkluderende løsninger. Digitalt utenforskap kan skyldes alt fra varierende funksjon til at man opplever at «toget har gått» uten at man har nødvendig kompetanse til å bli med på reisen.

– Selvfølgelig skal vi legge til rette for at folk, enten de er eldre eller har en funksjonsnedsettelse eller står utenfor av andre grunner, skal kunne ta større del i arbeidet. Det er i enkelte tilfeller også lovpålagt og etisk påkrevd – men så stopper det kanskje litt der for mange, sier Jenssen.

Heve digital kompetanse

– Det er avgjørende at vi nå klarer å mobilisere de ressursene i samfunnet som vi nå er i ferd med å gjøre unyttige ved å skape digitale skiller. Dette er også ressurser vi kommer til å få mer og mer av, men som i mange tilfeller ikke blir løftet inn i det digitale spranget som mange nå skal ta.

Dette er også kjernen i Digital pådriver-programmet, der nøkkelpersoner kan få kunnskapen og verktøyene for å bidra til å heve den digitale kompetansen til medarbeidere som av ulike årsaker henger etter.

Ønsker arbeid

Over 100 000 personer med funksjonsnedsettelser ønsker jobb, men får det ikke. Det er også mange som står i jobb som føler at de «havner utenfor» i den digitale utviklingen.

– Mange av disse sitter på verdifull fagkunnskap, eller innsikt som du kan få nytte av i digitaliseringsarbeidet. Kombinasjonen av slik kunnskap og digitalisering åpner til sammen opp for muligheter som ikke finnes med bare én av delene, sier Jenssen.

I tillegg kan det lønne seg for bedriften:

– I mange tilfeller vil du kunne oppdage det at dette faktisk ikke bare er riktig å gjøre, men at det er er direkte lønnsomt. Håpet nå er at man skal kunne vise mange bedriftsledere at de sitter på enorme verdier også i de ansatte som ennå ikke behersker «det digitale stammespråket», forteller Jenssen.