STOLT: Tor Arne Viksjø i Dips er stolt over å være en del av det norske teknologiskiftet. (Foto: Dips) 

Digitalt modne, men fortsatt redde

DIPS har foretatt en undersøkelse som viser at vi modnes digitalt, men er fremdeles redde for at pasientdata skal komme på avveie.

Publisert Sist oppdatert

Opinion har foretatt en undersøkelse på vegne av e-helseselskapet Dips. Undersøkelsen viser blant annet at tilliten til norsk helsevesen er høy. Bare en av ti av oss gir uttrykk for at tilliten er lav. Det er også interessant å legge merke til at rundt halvparten av oss mener helsesektoren nå ligger foran eller på linje med andre sektorer i det offentlige når det gjelder digitalisering.

Tilliten til digitalisering i helsesektoren er interessant når man også legger til at ansatte i sektoren også er positive. Her har andelen økte fr 38 prosent i 2016 til 55 prosent i 2018.

– Vi kan trygt fastslå at det norske helsevesenet, og alle private og offentlige aktører som jobber med å utvikle digitale produkter, tjenester og brukervennlighet, nå kan begynne å høste fruktene av dette møysommelige arbeidet. Årets undersøkelse gir et klart svar om at dette går i riktig retning, og at digitaliseringen nå setter tydelige og positive spor i befolkningen. Også helsepersonell blir stadig mer positive, fastslår administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

Innsyn og frykt

En annen konklusjon man kan trekke av årets undersøkelse, er at vi er blitt flinkere til å søke informasjon om oss selv i de digitale pasientjournalene. Disse er riktignok ikke tilgjengelig over hele landet. Foreløpig bar i regionene Vest og Nord. Pasienter i Helse Sør-Øst kommer til høsten.

Undersøkelsen viser også at vi fremdeles bærer på en frykt for at sensitive opplysninger kan kommer på avveie. Nesten 60 prosent av oss er mest bekymret for at informasjon skal tilfalle uvedkommende og 54 prosent er bekymret for at de samme opplysningene skal kunne misbrukes.

– Min påstand er at denne frykten er overdrevet, men likevel forståelig. Nordmenn flest har ikke den nødvendige grunnkompetansen til å forstå alle nyansene, kompleksiteten og den store mengden sikkerhetsnivåer og risikodempende elementer som disse systemene inneholder. Sikkerhetskravene til digitale, norske pasientsystemer er meget strenge, og informasjonssikkerheten er god, sier Viksjø.