DIGITAL LEDER: It-sjefene må bli en større del av virksomhetenes forretningsdrift, mener europeiske it-ledere i ny rapport. (Ill: Cognizant)

It-sjefer må fornye seg

Undersøkelse viser at moderne digitalisering krever at it-sjefene må bli strateger og ledere av transformasjon.

Publisert Sist oppdatert

Europeiske it-sjefer konkluderer med at deres rolle er i ferd med å forandre seg. Med en stadig akselererende digitalisering må it-sjefene spille en viktigere rolle i virksomhetene. De kan bruke denne tendensen til å endre rollen sin, fra kostnadssenter og problemløser til en strategisk ressurs som understøtter virksomhetens kjerneaktivitet.

Det er i en ny rapport utgitt av it-selskapet Cognizant dette kommer fram. Selskapet spurte 289 it-ledere fra Tyskland, Sveits, Storbritannia, Nederland og Sverige innen bank/finans, forsikring, produksjon og varehandel, om it og ledelse, og resultatet av dette er publisert i rapporten «Being digital: How and why CIOs in Europe are reinventing themselves for a new age».

Digital transformasjon

Virksomhetene er under stadig økende press fra flere kanter. Konkurrenter som har kommet lenger i digitaliseringen tilbyr helt nye løsninger, mens selskapene samtidig må svare på  teknologiorienterte kunder som krever bedre og mer personlige løsninger.

Dette fører til at virksomhetene må komme opp med nye forretningsmodeller, bli langt mer smidige i operasjonene sine, utvikle nye og innovative produkter og tjenester, og levere personlige og engasjerende kundeopplevelser.

Dette betyr at den digitale tilnærmingen ikke bare handler om å gi kundene en god opplevelse når de kontakter firmaet, men at digitalisering virkelig gjennomsyrer alt virksomheten foretar seg.

Det er i denne sammenhengen it-sjefen spiller en stadig viktigere rolle.

Digitale ledere

I dette bildet kan ikke it-funksjonen bare være en reaktiv serviceorganisasjon. Det må finnes en it-strategi som er fullstendig i tråd med virksomhetens forretningsstrategi. Som en følge av dette svarte 69 prosent av de spurte at de forventet at it-sjefens lønn og kompensasjon vil i 2020 være direkte koblet til hvilke forretningsmål digitaliseringen har bidratt til.

Som en følge av mener de spurte it-lederne at de må omdefinere seg selv til å bli ekte digitale ledere. Henholdsvis 73 og 74 prosent av de spurte mener at de er nødt til å bli digitale strateger og transformasjonsledere, mens to tredjedeler sier seg enige i at digital suksess krever deres aktive innblanding for å skape konkrete forretningsresultater ut av mulighetene som finnes.

Undersøkelsen viser også at it-lederne mener at de er nødt til å gjøre mest mulig ut av teknologiene for å kunne styrke bedriftens evne til automatisering, deltakelse, prediksjon og gjennomføring.

Dyrke talenter

Undersøkelsen viser også at it-sjefene mener at de er nødt til å rekruttere, utvikle og klare å beholde ansatte som har digitalt talent. Vekten er ikke bare på tekniske egenskaper, men også kreative, sosiale og forretningsmessige. Over to tredjedeler av de spurte svarte at et nøkkelelement for å lykkes med digital transformasjon er it-sjefens evne til å samarbeide aktivt med rekrutteringsgrupper for å kunne hente inn nødvendig kompetanse.

For å oppnå dette er de nødt til å balansere it-avdelingen med folk som har høy kompetanse innen for eksempel designtenking eller teknologiarkitektur og koble disse ulike disiplinene sammen når de utvikler nye løsninger.

CIO til CEO?

Digitaliseringen krever at toppledelsen har innsikt i it. Nesten tre fjerdedeler av de spurte it-sjefen svarte at samarbeid med toppledelsen var avgjørende for å lykkes med den digitale satsingen.

I forlengelsen av dette så de spurte for seg at innen 2020 ville halvparten av bedriftenes toppleder (CEO) ha rykket opp fra en it-lederposisjon.

— It-sjefer må være i førersetet for forandring hvis bedrifter skal gå fra å kun «drive» digitalt til å «være» digitale. Det siste er avgjørende for å kunne utvikle nye forretningsmodeller, forbedre driftsfleksibilitet, utvikle nye og innovative produkter og tjenester, samt levere en mer personlig og engasjerende kundeopplevelse. Vi ser at de virkelige lederne innen it nå ligger bedre an til å bli de neste toppsjefene, og at de ikke lenger bare anses å være «en sjef for problemfiksing». Nå er tiden innen for at it-sjefene tar det store spranget – at de fullt og helt forplikter seg til en ny tenkemåte og virkelig fornyer seg selv digitalt i den nye forretningsverdenen vi lever i, sier Phil Dunmore, konsulentsjef UK i Cognizant i en pressemelding.