TAR FOR GITT: Espen Jacobsen i Vivento tror at mange ledere tenker at opplæring får komme i neste omgang eller at dette går seg til automatisk. - De forutsetter altså kunnskap som mange mangler, sier han. (Foto: Morten Brakestad)
TAR FOR GITT: Espen Jacobsen i Vivento tror at mange ledere tenker at opplæring får komme i neste omgang eller at dette går seg til automatisk. - De forutsetter altså kunnskap som mange mangler, sier han. (Foto: Morten Brakestad)

Svak opplæring i digitale verktøy

27 prosent av norske arbeidstakere mangler kunnskaper.

Publisert Sist oppdatert

Det satses store ressurser på digitale verktøy eller tjenester som skal effektivisere driften blant norske virksomheter. Annenhver arbeidstaker oppgir at det nå finnes flere eller vesentlig flere løsninger sammenlignet med for tre år siden. Dessverre sier mer enn hver fjerde arbeidstaker at de i liten eller ingen har fått opplæring i disse verktøyene.

Dette sier tallene som er hentet fra en landsomfattende arbeidslivsundersøkelse gjennomført av InFact, på vegne av det norske konsulentselskapet Vivento.

- Digitalisering er den store it-snakkisen i 2015. Dette stemmer overens med innspillene til 15 it-ledere ved årsskiftet i fjor, da Computerworld ba dem om å titte inn i krystallkulen. Dermed er det i år investert enorme beløp i ulike digitaliseringsprosjekter, både i privat og offentlig sektor, og slik sett er det skremmende at ikke flere bedriftsledere prioriterer opplæring høyere, sier Espen Jacobsen, administrerende direktør i Vivento, i en pressemelding.

Størst teknologifokus

I undersøkelsen sier 27 prosent av arbeidstakerne at de har fått liten eller ingen opplæring i bruken av digitale tjenester eller verktøy på jobben. Dermed står utviklingen på stedet hvil, sammenlignet med i 2014 da Vivento stilte det samme spørsmålet. Da skal 28 prosent av arbeidstakerne ha klaget over for dårlig opplæring.

– Det er tydelig at det store fokuset ligger på teknologien; hvilke systemer kan best effektivisere driften vår, eller øke vår evne til å håndtere flere henvendelser. Mange ledere tenker nok at opplæring får komme i neste omgang – eller i verste fall – de tror at dette går seg til automatisk. De forutsetter altså kunnskap som mange mangler, sier Jacobsen videre i meldingen.

Det er først og fremst menn og de over 40 år som savner opplæring. Andelen menn som savner opplæring utgjør 29 prosent, mot 25 prosent av kvinnene. I aldersgruppen over 40 år savner 30 prosent opplæring, mot bare 23 prosent av de under 40 år.

Det er ifølge undersøkelsen ingen forskjell mellom privat og offentlig sektor. De er altså like svake på opplæring, men sammenlignet med 2014 er utviklingen positiv i privat sektor. Mens 31 prosent av de ansatte her savnet opplæring i 2014, har andelen nå sunket til 27 prosent. For offentlig sektor er det derimot ingen forbedring å spore.