PRØVEÅR: Politidistriktene Troms, Trøndelag og Agder gjennomførte et prøveår med bruk av drone. Etter dette ble det besluttet at alle politidistrikter skal benytte drone i arbeidet sitt. (Foto: Heiko Junge / NTB)
PRØVEÅR: Politidistriktene Troms, Trøndelag og Agder gjennomførte et prøveår med bruk av drone. Etter dette ble det besluttet at alle politidistrikter skal benytte drone i arbeidet sitt. (Foto: Heiko Junge / NTB)

Høyre vil stanse politiets oppkjøp av kinesiske droner

Høyre er urolige for at politiet skal kjøpe droner fra Kina. Nå kaller justisministeren politidirektøren inn til hastemøte om saken.

Publisert

– Det ser ut til at politiet er i ferd med å kjøpe inn droner som amerikanske myndigheter ikke lenger vil bruke. Da bør det ringe noen bjeller. Vi kan ikke ha kinesiske droner i norske politipatruljer hvis dette er en sikkerhetsrisiko, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

Nylig ble det kjent at politiet vil kjøpe droner for opptil 100 millioner kroner fra selskapet DJI, som har base i Beijing. Stensland ber om at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) stanser anbudsprosessen til sikkerhetsrisikoen er avklart.

– Vi må ha klarhet i dette. Før dette er avklart, bør man unngå å kjøpe kinesisk overvåkingsutstyr til bruk i norsk politi, sier Stensland.

Justisministeren påpeker at anbudsprosessen startet under Erna Solbergs regjering. Hun har kalt inn politidirektør Benedicte Bjørnland til et hastemøte om saken fredag klokken 10.30.

– Jeg har også bedt om å få verifisert informasjonen som fremkommer i bekymringsmeldingen. Jeg forventer at politiet gjør en ny vurdering av sikkerhetsrisikoen dersom det er nødvendig i lys av nye opplysninger, sier Mehl.

Etter det som ble betegnet som et vellykket pilotprosjekt, ble det i 2020 besluttet at alle politidistriktene i Norge skal få benytte droner i arbeidet sitt.