Skal forske på beskyttelse av offentlig infrastruktur og tjenester

Sintef, Statens vegvesen og digitaliseringdirektoratet får midler til fire års forskningsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådet har bevilget syv millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal finne ut hvordan offentlige tjenester kan sikres mot å bli slått ut ved en krise.

Pengene kommer fra en rekordstor pott som er satt av til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO), heter det i en pressemelding.

Høyaktuelt prosjekt

Digitaliseringsdirektoratet er prosjekteier mens Statens vegvesen og Sintef deltar med forskningsressurser. Formålet med samarbeidet er å beskytte offentlige digitale tjenester mot for stor pågang fra mange brukere samtidig.

For eksempel ser vi i disse dager at flere elever logger seg inn på digitale læringssystemer. Disse brukerne vil vi selvsagt ha, men det store antallet kan likevel kjøre en digital infrastruktur i senk slik at i verste fall ingen blir betjent. Det kan ramme tjenester som er enda mer kritiske og angår liv og helse, står det videre i pressemeldingen.

– I lys av situasjonen vi står i nå, er bevilgningen til prosjektet en veldig positiv nyhet! Prosjektet om kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester er særdeles relevant i disse koronatider, sier forskningssjef i Sintef, Maria Bartnes.

Prioritere begrensede ressurser

Det var seniorrådgiver Petter Braskerud i Digitaliseringsdirektoratet som tok initiativ til prosjektsøknaden og skal lede prosjektet, som skal gå over fire år. Prosjektet er også forankret i et tverretatlig ytelsesforum som foruten Digitaliseringsdirektoratet og Statens vegvesen består av Nav, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for ehelse, Skatteetaten og Direktoratet for sivilrett, skriver Sintef.