SNORKLIPPER: Helseminister Bent Høie åpnet tjenestesenteret i Norsk Helsenett torsdag 26. januar. (Arkivfoto: Henning Meese)

Samler de ansatte i nytt fagmiljø

Hele 88 etat-ansatte måtte flytte over til Norsk Helsenett etter etableringen av nytt tjenestesenter.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Helsenett leverer nå tjenester for ikt, anskaffelser og arkiv-og dokumentforvaltning. Det nye tjenestesenteret ble opprettet 1. januar, men den offisielle åpningen ble gjort torsdag.

Det statlige foretaket leverer nå tjenester til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern, Helseøkonomiforvaltningen og Pasient- og brukerombudet. Rundt 1. juli blir også tjenester innen arkiv og overført til tjenestesenteret.

Tidligere har etatene hatt egne medarbeidere som har stått for leveransen av tjenester på disse områdene. Nå skal tjenestesenteret samle fagmiljøene, og til sammen 88 ansatte er nå flyttet over til Norsk Helsenett.

Norsk Helsenett fikk i sommer oppdraget fra Regjeringen å danne et administrativt tjenestesenter for ikt, anskaffelser og arkiv. Målet med omorganiseringen er å samle kompetanse og effektivisere tjenestene.

Et utstillingsvindu

Det var helseminister Bent Høie som stod for snorklippingen. Han sa at etableringen av et sentralt tjenestesenter for helseforvaltningen vil bidra til å skape mer helse for hver krone, og at dette skal bli et utstillingsvindu for hvordan en godt og effektiv helseforvaltning skal komme pasientene til gode.

Høie mener det var gode grunner til å be Norsk Helsenett om å påta seg oppgaven som tjenesteleverandør til helseforvaltningen.

-- Norsk Helsenett har stor legitimitet i hele sektoren og har gjennom flere år vist at de har evne til å levere på krevende oppdrag. Vi har også erfaring med at de har god dialog med hele sektoren. Jeg er imponert over arbeidet som er gjort for å få dette på plass, sa Høie under åpningen.