IKKE PASIENTJOURNALER: Fra kvalitetssystemet Elektronisk kvalitetshåndbok er det hentet ut datamateriale som i utgangspunktet ikke inneholder personidentifiserbare opplysninger om pasienter. Det er avdekket noen tilfeller hvor det er mulig å kople ulike typer sensitive opplysninger til person, men ikke pasientjournaler. (Arkivfoto: IDG News)

Max Manus vinner million-kontrakt i Danmark

Skal levere talegjenkjenning til helsevesenet.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge danske Computerworld har norske Max Manus vunnet en kontrakt om å levere talegjenkjenning til Sundhedsplatformen. Det er et felles it-system for Region Hovedstaden og Region Sjælland, som erstatter 30 foreldede it-systemer og inneholder felles elektronisk pasientjournal for 2,5 millioner innbyggere og 44 000 ansatte.

Kontrakten løper over fire år og er på 48 millioner danske kroner, i underkant av 74 millioner norske. Max Manus skal levere en danskspråklig versjon av taleløsningen til Nuance Communications.

Positiv test

Talegjenkjenningsløsningen skal gjøre tale til tekst, og motta talte kommandoer. Region Sjælland har tidligere gjennomført et pilotprosjekt på området.

«Pilotprosjektet viste at talegjenkjenning gir en høyere kvalitet i dokumentasjonen, forenkler arbeidsflyten i Sundhedsplatformen, reduserer antall klikke og standardiserer det kliniske innhold. Prosjektet viste også at pasientkommunikasjonen styrkes fordi det blir mulig å dokumentere sammen med pasienten. Øyekontakt med pasienten kan bevares mens man dokumenterer. Ut over dette kan talegjenkjenning gi høyere arbeidsglede», het det i konklusjonen fra prosjektet.

Arbeidet med journalføring og at mange data må tastes inn har vært et av kritikkpunktene mot Sundhedsplatformen. Leger og annet personale har klaget over at dette arbeidet har tatt tid fra pasientene.