STRATEGI: Ove Fredheim i Telenor leder selskapets «Smart kommune»-prosjekt, og mener at kommunene må tenke mer helhetlig. (Foto: Telenor)
STRATEGI: Ove Fredheim i Telenor leder selskapets «Smart kommune»-prosjekt, og mener at kommunene må tenke mer helhetlig. (Foto: Telenor)

Syv av ti over 60 år vil ha mer digital velferd

Undersøkelse antyder at en stor majoritet av de eldre ønsker ny teknologi innen helse og velferd. De mener også at kommunene er lite flinke på dette området. 

Publisert Sist oppdatert

En ny undersøkelse mener å vise at 70 prosent av de spurte i aldersgruppen mellom 60 og 70 år er positive til bruk av ny teknologi innen helse og omsorg. Samtidig mener altså bare ni prosent i samme gruppe at hjemkommunen er flink til å ta i bruk ny teknologi.

Undersøkelsen ble gjennomført i midten av februar med 1.001 deltakere i aldersområdet 30 til 70 år, fra hele landet. Den ble utført av Norstat/Penetrace på vegne av Telenor, opplyser selskapet.

— Oppsiktsvekkende

Ifølge pressemeldingen bistår Telenor omlag 50 kommuner med digitalisering av sine tjenester.

– Denne undersøkelsen er ganske oppsiktsvekkende med tanke på at eldre er så positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg, men at så få i målgruppen synes kommunene er flinke til å ta i bruk slik teknologi, sier Ove Fredheim, divisjonsdirektør for Telenor Bedrift og ansvarlig for Telenors «Smart Kommune»-prosjekt, i meldingen.

– Vi jobber tett med flere kommuner som en del av vårt «Smart Kommune»-arbeid, kommuner som virkelig er i ferd med å ta grep rundt digitaliseringen av sine tjenester. Dette er ofte kommuner som har en stor andel eldre, og som ser på digitalisering som et virkemiddel for å tilby bedre velferdstjenester. Men det er fortsatt et langt lerret å bleke før kommune-Norge har gode teknologiske og digitale løsninger å tilby sine innbyggere, legger Fredheim til.

Han viser til at kun 15.000 av landets rundt 80.000 trygghetsalarmer er digitalisert.  

Mange prosjekter

Telenor har mange digitaliseringsprosjekter gående i samarbeid med kommuner landet rundt. Selskapet peker på at mange kommuner er i gang med jobben, men ofte innenfor avgrensete områder. Telenor anbefaler kommunene å legge helhetlige planer, og utarbeide digitaliseringsstrategier.

Blant eksemplene på prosjekter som Telenor er involvert i, trekker selskapet fram disse:

  • Telenor utvikler i samarbeid med Pensjonistforbundet og seniorer i Grue kommune en app som er koblet til trygghetsalarmen og som gir pårørende rask beskjed om noe er galt. Den nye trygghetsappen «Tryggi» er koblet til den digitale trygghetsalarmen, og utvikles og testes nå ut i samarbeid med eldre i Grue kommune.
  • Bydel Ullern i Oslo gir hjemmeboende med demens og orienteringsvansker tilbud om bruk av GPS-sporing via smarttelefon eller nettbrett. Bydelen gir også tilbud om SMS-varsling til pårørende av brukere i hjemmetjenesten. Pårørende får en melding når hjemmetjenesten har vært på besøk hos en bruker, og på den måten kan de være trygge på at noen har vært innom hos bruker.
  • Bærum kommune skal installere digitale låser hos alle innbyggere tilknyttet hjemmepleien, rundt 3.200 boliger. Kommunen har regnet ut at de vil spare rundt to millioner kroner i året ved at hjemmetjenesten slipper å reise rundt og hente og levere nøkler, og i stedet bare åpne døren med en mobilapp.
  • Vardø kommune har digitalisert skolene, med stor suksess både blant elver, lærere og forelde, og regnes av mange som en av landets «smarteste kommuner».