DIGITALE BESØK: Haakon Skaarer i Hospital IT (på skjermen) og Hans Johan Tofteng i Easymeeting AS inngår strategisk samarbeidsavtale. (Foto: Easymeeting)
DIGITALE BESØK: Haakon Skaarer i Hospital IT (på skjermen) og Hans Johan Tofteng i Easymeeting AS inngår strategisk samarbeidsavtale. (Foto: Easymeeting)

Easymeeting og Hospital IT i samarbeid

Går sammen om teknologiutvikling i helsesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Easymeeting utvikler spesialtilpassede video-applikasjoner. Forrige uke inngikk de en  samarbeidsavtale om norsk teknologiutvikling med Hospital IT som leverer velferdsteknologi og e-helseløsninger til kommuner og helseinstitusjoner.

Virtuelle møter og videobesøk

I en pressemelding skriver Easymeeting at samarbeidet allerede har vært fruktbart.

Første prosjekt var å utviklet et system for enkle, virtuelle møter mellom beboere og deres pårørende, Care2Call, som nå er tatt i bruk i flere sykehjem i Oslo-regionen. En lignende løsning for kommunikasjon med hjemmeboende er i støpeskjeen. Ansatte skal gjennom løsningen kunne gjøre digitale besøk ved et tastetrykk.

– Målet er å gjøre digitale besøk så enkelt at det blir en naturlig del av det kommunale tjenestetilbudet, tidlig i forløpet. Slik vil vi bidra til effektivitet, kvalitet og nærhet. Målet er å kunne tilby tettere oppfølging, mer forebygging og tidligere oppdagelse av sykdom enn hva som er mulig å få til i dag, sier Haakon Skaarer, Styreldeder Hospital IT, i pressemeldingen.