SPRÅK-SPILL: I høst skal 1400 førsteklassinger i Oslo spille spill på skolen i ti minutter hver dag i fem uker. (Foto: Taylor Wilcox/ Unsplash)

Bruker gaming for å avdekke lese- og skrivevansker

Førsteklassinger i Oslo skal game i ti minutter hver dag i fem uker.

Publisert Sist oppdatert

For å finne ut hvem som er i risikosonen for lese- og skrivevansker, skal førsteklassinger i Oslo spille spill på skolen i ti minutter hver dag i fem uker. Forskningsprosjektet Gameplay ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger har fått tildelt over 5 millioner kroner fra Norges Forskningsråd til prosjektet, som eies av Utdanningsetaten i Oslo kommune. Det skriver Utdanningsnytt.

Så langt er 1400 elever påmeldt, og prosjektet starter allerede til høsten.

Lesespillet er i bruk i 28 land og fungerer ved at elevene logger seg inn og lager en avatar. I spillet er det språk-oppgaver som skal løses, og hvis elevene svarer riktig vinner de penger som de kan bruke i spillet. 

Spillet tilpasser seg nivået til barnet, så selv om ferdighetene er lave, skal alle kunne spille og mestre oppgavene de får, heter det i saken.