NY EUROPEISK EDTECH-ALLIANSE: Dette er en mulighet til å sette norsk edtech på kartet, sier Ingeborg Frøysnes, politiske rådgiver i IKT-Norge. Hun er fornøyd etterat det nye europeiske samarbeidet om Edtech ble lansert tirsdag denne uken. (Foto: Veslemøy Vråskar)
NY EUROPEISK EDTECH-ALLIANSE: Dette er en mulighet til å sette norsk edtech på kartet, sier Ingeborg Frøysnes, politiske rådgiver i IKT-Norge. Hun er fornøyd etterat det nye europeiske samarbeidet om Edtech ble lansert tirsdag denne uken. (Foto: Veslemøy Vråskar)

Vil sette norsk edtech på kartet

IKT-Norge er aktør for norske edtech-selskaper i det nye europeiske samarbeidet European Edtech Alliance.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med de største interesseorganisasjonen for edtech i Europa, lanserte IKT-Norge tirsdag morgen European Edtech Alliance.

Med over 20 interesseorganisasjoner samler European Edtech Alliance mer enn 1500 edtech-selskaper fra 15 land.

Norge på kartet

– Etter at pandemien brøt ut har verden virkelig fått øynene opp for edtech. Her har Norge nå en mulighet til å promotere og vise frem hva som skjer i det norske markedet, og sette norsk edtech på kartet, sier Ingeborg Frøysnes, politiske rådgiver i IKT-Norge.

Ifølge Frøysnes har edtech-næringen her i Norge sett en vekst etter at pandemien brøt ut. Likevel mener hun at vi politisk fortsatt har et stykke å gå når det gjelder prioritering og bevilgning av tilstrekkelige midler for å sikre et bærekraftig og mangfoldig marked.

– Norge har svært gode sjanser for å bli en storeksportør av edtech-løsninger. Det er et enormt marked i stor vekst, men det krever at norske myndigheter legger til rette for at edtech-aktørene på best mulig måte får tatt del i denne verdiskapningen. Vi har for eksempel sett veldige svingninger i bevilgningene til innkjøp av digitale læremidler i skolesektoren den siste tiden, noe som har store konsekvenser for den finansielle forutsigbarheten til leverandørene, og som naturlig nok preger markedet, sier Frøysnes.

Nyttig for norsk næring

Den overordnede målsettingen med den nye edtech-alliansen er å koordinere økosystemet for edtech i Europa for å sikre en helhetlig tilnærming, høy kvalitet, og tilgjengeliggjøring av utdannelse for flest mulig. 

Frøysnes forteller at medlemskapet vil gi verdifull innsikt i andre europeiske marked, og være en kilde til kunnskap, innsikt, motivasjon og inspirasjon:

– Ved å samles på denne måten, setter vi fokus på å øke kompetansen om edtech og å bedre de generelle rammevilkårene for bransjen. Økt samarbeid og utveksling av beste-praksis på tvers av Europas landegrenser vil være svært nyttig for norsk edtech-næring. Samtidig vil Europas edtech-stemme bli enda tydeligere på den internasjonale arena, sier hun.