TILGJENGELIGGJØRING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil at relevant helsepersonell skal ha tilgang på riktig informasjon om pasienter. (Foto: Borgos Foto)

Vil endre forskrift for enklere prøvesvar-deling

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i kjernejournalforskriften på høring.

Med dette forslaget vil Helse- og omsorgsdepartementet gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell, og for hver enkelt.

– Mange kjenner igjen løsningen fra da vi tok koronatest på teststasjon og fikk prøvesvaret på Helsenorge. Det var en effektiv og trygg måte å dele informasjon mellom pasient, laboratorium og leger. Sånne løsninger skal vi ha flere av fremover, sier Kjerkol.

I behandlingen av pasienter med kroniske sykdommer, er det spesielt viktig å undersøke hvordan laboratorie- og radiologisvar har variert over flere år. Det er derfor viktig at prøvesvarene i størst mulig grad er komplette og inkluderer opplysninger om pasienten tilbake i tid.

Må spørre

I dag sendes laboratorie- og radiologisvar digitalt til helsepersonellet som har bestilt undersøkelsen. Det er ikke etablert en samlet, nasjonal oversikt over slike prøvesvar.

Annet helsepersonell som trenger innsyn i laboratorie- og radiologisvar for å gjøre jobben sin, må kontakte den aktuelle virksomheten der opplysningene er lagret. 

Opplysningene blir da tilgjengelige enkeltvis fra hvert av laboratoriene eller røntgeninstituttene. I praksis er dermed relevante helse-opplysninger utilgjengelige for helsepersonell. 

Pasienten får oversikt

– Med dette forslaget blir det lettere for pasienten å få oversikt selv, i tillegg til at helsepersonell kan gjøre helt nødvendige søk og få en samlet oversikt over pasienters laboratorie- og radiologisvar, sier Kjerkol.

Nasjonal kjernejournal vil gi helsepersonell og pasienter trygg og sikker tilgang til alle typer laboratorie- og radiologisvar, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført. Pasienter og innbyggere skal kunne få tilgang til den samme informasjonen via helsenorge.no

Det er kun helsepersonell med tjenstlig behov som kan få tilgang til disse opplysningene fra nasjonal kjernejournal.