POTENSIAL: Norsk it-bransje har et betydelig potensial for vekst i eksporten sin, mener Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. (Foto: Eksportkreditt Norge/Sturlason AS Polyfoto)
POTENSIAL: Norsk it-bransje har et betydelig potensial for vekst i eksporten sin, mener Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. (Foto: Eksportkreditt Norge/Sturlason AS Polyfoto)

Norsk it-eksport for 165 milliarder

For første gang har den utenlandske salgsinntekten for norske it-bedrifter blitt kartlagt. Veksten er høy, men lavere enn verdensmarkedet, slik at vi mister markedsandeler.

Publisert Sist oppdatert

Den første kartleggingen av den norske it-bransjens utenlandsinntekter har nylig blitt gjennomført av IKT-Norge og Eksportkreditt Norge. Undersøkelsen viser at norsk it-bransje er blant de mest internasjonaliserte i Norge, men til tross for sterk vekst taper bransjen markedsandeler internasjonalt.

165 milliarder kroner

Undersøkelsen viser at den totale utenlandsomsetningen for norsk it-bransje var 165 milliarder kroner i 2017. Av dette utgjorde 136,5 milliarder kroner omsetning fra norske datterselskaper i utlandet, mens de resterende 28,5 milliarder kronene var ren eksport.

Ikke overraskende var Telenors omsetning i utlandet størst, med nær 100 milliarder kroner i omsetning. På plassene bak fulgte Atea, Evry og Visma.

– Mens IKT-næringen målt i utenlandsomsetning er Norges tredje største næring, er IKT-næringen den åttende største målt i ren eksport. Det forteller meg at det ligger et betydelig eksportpotensial i næringen, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge i en pressemelding.

Undersøkelsen viser videre at mange av de viktigste eksportmarkedene for norsk it-næring er i nærområdet: Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. I tillegg finnes USA på denne listen, og disse markedene utgjorde 61 prosent av den samlete omsetningen.

Til markedet med sterkest vekstpotensial, Kina, var den norske it-eksporten på 300 millioner kroner.

God vekst, men lavere enn markedet

I rapporten anslås veksten i it-eksporten i perioden 2012 til 2018 på omlag 30 prosent. I prognosene framover anslår bedriftene at eksportveksten kommer til å ende på 20 prosent fram mot 2020, noe som i snitt innebærer en årlig vekst i omsetningen på 7 prosent. Dette er langt høyere enn vekstanslaget for den samlete norske økonomien i samme periode.

Denne veksten er likevel mindre enn veksten i markedene. I perioden fra 2010 til 2018 har norsk it-eksports markedsandel på verdensbasis falt fra 0,8 til 0,4 prosent.

– Denne undersøkelsen slår fast hvilken betydning IKT-næringen har for norsk verdiskaping. Men IKT-næringen globalt er i eksplosiv vekst, og vi må vokse enda mer dersom Norge ikke skal tape markedsandeler internasjonalt. Denne rapporten blir for IKT-Norge et viktig første bidrag til å kartlegge hva som skal til for å bidra til effektiv vekst for norske IKT-bedrifter, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge i pressemeldingen.

Hele rapporten kan lastes ned fra IKT-Norges nettsider (PDF-fil).