BEFARING: Ole Gudbrann Hempel, ansvarlig for Fortums offentlige ladenettverk i Norge, og Bjørn Nyland, elbil-kjendis med en stor, internasjonal følgerskare i sosiale medier, var sammen på befaring i Nord-Troms og Finnmark. (Foto: Fortum)

Vil bygge verdens nordligste hurtigladenettverk

Fortum er klare til å bygge et etterlengtet nettverk med hurtigladestasjoner for elbiler i Finnmark og Nord-Troms.

Publisert Sist oppdatert

Søknadsfristen gikk nylig ut for Enovas anbudskonkurranse om støtte til å bygge 25 hurtigladestasjoner i Finnmark og Nord-Troms, og Fortum var eneste søker på anbudet.

Alene

Ingen ville ta på seg oppdraget da Enova i 2016 lanserte en tilsvarende anbudskonkurranse for å etablere elbilinfrastruktur helt nord i landet. 

– Vi er stolte over å være eneste selskap som søker om å få bygge ut det som blir verdens nordligste nettverk av hurtigladestasjoner. Søknaden vår er tuftet på ønsket om å legge til rette for nullutslippsalternativene over hele landet, selv om vi skjønner at det kommersielle potensialet i prosjektet er begrenset på kort sikt, sier Ole Gudbrann Hempel i Fortum, i en melding fra selskapet.

Fra 0 til 100

– Fortum skal være en ledende kraft i det grønne skiftet mot et lavkarbon-samfunn, slår Hempel fast.

Fortum allierte seg med syv lokale kraftselskap i sin søknad til Enova: Varanger Kraft, Nordkyn Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Alta Kraftlag og Ymber er alle med på prosjektet. Enova har gjennom anbudet bedt om bygging av hurtigladere på 25 steder. Fortum har i sitt forslag åpnet for bygging på ytterligere ett sted. Dessuten utfordrer de Enovas skalering av ladekapasitet.

– En vanlig hurtiglader tilbyr 50 kilowatt effekt. Enova har i sitt grunnlag bedt om at det i Finnmark og Nord-Troms bygges ladestasjoner med 150 kilowatt effekt. Vi mener at vi bør gå for 300 kilowatt for å sikre maksimal langsiktighet når vi starter arbeidet med å elektrifisere bilparken i nord, sier Hempel, i meldingen.    

Finnmark og Nord-Troms vil dermed kunne gå fra et nesten ikke-eksisterende ladenettverk, til et av verdens mest avanserte. Norge har tatt en internasjonal posisjon rundt nullutslippsmobilitet og elbiler. Norske myndigheters mål om at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være nullutslippskjøretøy vekker oppmerksomhet verden over. Samtidig har de nordligste fylkene pekt seg ut som de største hindrene på veien mot et helelektrisk bilmarked. Det var bakteppet da Enova igjen søkte etter en aktør som kunne bygge et hurtigladenettverk i Finnmark og Nord-Troms.

Klimavennlig

Det økende tempoet i klimaendringene krever strukturelle samfunnsendringer. Fortums holdning er at fossilt brennstoff må fases ut i transportsektoren, til fordel for mer ren energi. 

Enova deler på vegne av den norske stat ut rundt to milliarder kroner årlig for å stimulere etablering og bruk av mer klimavennlig teknologi. Etter at søknadsfristen nylig gikk ut for anbudskonkurransen om hurtigladestasjonene, behandler Enova nå Fortums forslag til løsning. Det forventes at den formelle prosessen fullføres innen utgangen av august.  

Fortum er klare for å raskt starte bygging av hurtigladestasjonene som kan ferdigstilles allerede tidlig i 2020. Selskapet selv mener hurtigladenettverket kan bli en helt sentral del av veien mot 2025.

– Med de store avstandene vi snakker om i denne delen av Norge er det åpenbart behov for et godt hurtigladenettverk om hele markedet skal velge elektrisk. Infrastrukturen må bygges først, og nå står vi klare for å begynne i Finnmark og Nord-Troms, sier Hempel i meldingen.