INVESTERER LOKALT: Kitron flytter og fornyer egne lokaler i Arendal. Illustrasjonsfoo: Jawil/Wikipedia

Kitron investerer i Arendal

Flytter virksomheten fra leide lokaler på Hisøy til egne lokaler i Kilsund.

Kitron, produsent av elektronikk og relaterte tjenester, investerer i virksomheten i Arendal. Selskapet flytter fra leide lokaler på Hisøy til selv-eide lokaler i Kilsund.

Både nye og gamle lokaler er i Arendal, og Kilsund-lokalene var selskapets hovedproduksjonsanleg fra 1985 til 2005.

- Flyttingen til Kilsund er basert på en grundig forretningsmessig vurdering. Investeringen vil raskt være lønnsom på grunn av vesentlig lavere kostnader. Virksomheten vil i tiden fremover bli mindre, men også mer robust og lønnsom, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.  

Kitron skal investere omlag 45 millioner kroner for å oppgradere og utvide de nye lokalene, samt effektivisere i virksomheten i Arendal, som det heter i en melding.

- Investeringen er et viktig skritt for å tilpasse Kitrons virksomhet i Arendal til fremtidens produkt- og kundekrav, spesielt fra forsvarsindustrien, sier Dag Songedal, administrerende direktør i Kitron.

Han påpeker også at investeringen demonstrerer selskapets satsing på Arendal.

Flyttingen er forventet å finne sted tidlig i 2016, og engangskostnader knyttet til flyttingen forventes å ligge på syv millioner kroner. Dette vil bli belastet i fjerde kvartal 2014.