SKYHJELP: It-sjef Ståle Risem-Johansen fra Trønderenergi Nett (t.v.) får skyhjelp fra Sopra Steria i Trondheim, her representert ved avdelingsleder Alf Håvard Iversen. (Pressefoto: Melhuus AS)

– Må ha plan for å fase ut gammel it

Trønderenergi Nett trapper opp flyttingen til skyen og vil kvitte seg med gammel it-arv som legger beslag på verdifulle ressurser.

Konsulentselskapet Sopra Steria har nylig vunnet kontrakten om å bli ny strategisk skypartner for Trønderenergi Nett, som nå setter i gang en omfattende flyttesjau for å få inn ny teknologi – og bli kvitt gammel it.

For første gang i selskapets historie skal Trønderenergi Nett nå fase ut og skru av to viktige applikasjoner som selskapet har benyttet seg av lenge.

Beslag på ressurser

– Det høres kanskje ikke så viktig ut, men i likhet med veldig mange andre selskaper har vi bygget ut it-porteføljen vår fortløpende og etter behov. Etter hvert har vi endt opp med mye gammel it-arv som legger beslag på verdifulle ressurser, sier it-sjef Ståle Risem-Johansen i Trønderenergi Nett.

It-sjefen går så langt som å betegne utfasingen av gammel it som Trønderenergi Nett nå gjør, som en milepæl som han er stolt av.

–  Vi skal ikke ha dobbelkjøring, og dette er noe vi utfordrer hele selskapet på. Skal vi ha noe nytt, må vi også ha en plan for hvordan vi kan fase ut eldre løsninger, sier Risem-Johansen.

På sikt ønsker Trønderenergi Nett å flytte mest mulig av applikasjoner og it-infrastruktur til skyen. Avtalen som nå er inngått med Sopra Steria, gjelder først og fremst Microsoft Azure, men kan etter behov også omfatte andre skyplattformer, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Den første applikasjonen som flyttes ut i skyen, er en nettdriftsapplikasjon som blant annet brukes av nettselskapets montører.

Beslutninger ute i felten

– Vi jobber med å forenkle alle prosesser i selskapet vårt. En viktig del av dette er at beslutninger skal tas lengst mulig ute i organisasjonen. Da må de som jobber i felt, som montørene våre, ha tilgang til det riktige beslutningsgrunnlaget der de befinner seg. Dataene kan ikke bare ligge på et kontor, sier Risem-Johansen.

I denne sammenheng er det nødvendig å innse at det kan være fornuftig å gå utenfor egen organisasjon for å finne spisskompetanse, fremgår det av it-sjefens redegjørelse. – Vi skal være best på det vi driver med – strømdistribusjon – og derfor går vi nå ut i markedet og henter inn spisskompetanse på skyteknologi, sier Risem-Johansen med referanse til partneravtalen med Sopra Steria.

En av grunnen til at valget falt på dette selskapet, er at Sopra Steria etter hvert også har slått rot i Trondheim, selv om hovedkvarteret og de fleste medarbeiderne befinner seg i Oslo. Om lag 60 medarbeidere jobber i dag fra Sopra Sterias lokaler på Brattøra i Trondheim og betjener blant andre Aker BP og Trondheim kommune.

Mer standardiserte løsninger

Om avtalen med Trønderenergi Nett sier avdelingsleder for infrastruktur på trondheimskontoret, Alf Håvard Iversen, at Trønderenergi Nett nå vil kunne bruke mer standardiserte løsninger. – Dette betyr mer kostnadseffektiv drift. Selskapet vil kunne kjøpe tjenester og kapasitet fortløpende, og skalere ned når behovet ikke er der lenger, sier Iversen.

Trønderenergi Nett er en av Midt-Norges største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Selskapet hører inn under Trønderenergi-konsernet.