SENJA: Forskere, næringsliv og kraftprodusente har slått seg sammen og dannet innovasjonsprosjektet Smart Senja. (Illustrasjonsfoto: iStock)

På Senja utvikles ny teknologi for fremtidens energiutfordringer

Senja er testområdet, men utfordringene og målet er globalt.

Publisert Sist oppdatert

Verden står ovenfor flere utfordringer når det kommer til energi og elektrifisering. 

Det er kostbart å bygge ut nye strømnett. Selv om strømnettet er modernisert de siste åra, har utviklingen ført til at strømnettets maksimal-kapasitet stadig rykker nærmere. 

Forskere, næringsliv og kraftprodusenter har derfor slått seg sammen for å finne en løsning. Innovasjonsprosjektet har fått navnet Smart Senja. Dermed er det heller ingen overraskelse at testområdet er på Senja, som skal ha store energiutfordringer.

Sjømatindustrien på øya har vokst kraftig og etablert avanserte prosessanlegg med stort effektbehov og høye krav til spenningskvaliteten. Behovet for strøm hjemme hos folk har også økt betraktelig.

I tillegg er reiselivsnæringen i utvikling, og det planlegges ett nytt hotell. 

Den tradisjonelle tilnærmingen til denne typen utfordringer er å investere i større nettanlegg. Det skriver Powel i en pressemelding. Programvarehuset skal ifølge meldingen utvikle en ny teknologi, som skal kunne bidra til å løse elektrifiseringsutfordringene verden står ovenfor i tida framover.

Ny teknologi

– Vi har som mål å løse det konkrete energibehovet Senja opplever gjennom sin innovative og sterkt voksende sjømatindustri. Men vi har også en ambisjon om å utvikle teknologi som kan bidra til å løse utfordringene vi står ovenfor både lokalt, nasjonalt og globalt. Senja er testområdet vårt, men elektrifiseringsutfordringene er globale. Her er det store markedsmuligheter, sier Trond Are Bjørnvold, avdelingssjef for prosjekt og prosjektering hos Troms Kraft Nett, i meldingen.

Powel skal utvikle en it-løsning, som skal hjelpe Troms Kraft Nett med å ta riktige valg i forhold til hvordan de skal benytte fleksibiliteten i energisystemet best mulig.

Ifølge Powel skal verktøyene gi nettselskapet gode prognoser for hvordan strømforbruket, kraftnettets tilstand og leveringsevne vil utvikle seg fram i tid. Dermed kan nettselskapet ta bedre beslutninger og risikovurderinger, og benytte fleksible energiressurser de har tilgjengelig på en bedre måte.

Selv om det lokale energisystemet utvikles på Senja, kan det også benyttes andre plasser. 

– Det aller viktigste med prosjektet er at teknologi og kunnskap som utvikles gjennom dette samarbeidet, også kan brukes og deles nasjonalt og globalt, sier Bjørnvold.

Han mener at interessen for prosjektet er enorm.

– Vi har stor tro på å lykkes og at dette blir et nytt kapittel i energihistorien. Senja utviklet det første vannkraftverket i Norge. Nå skapes det ny energihistorie, som kan bidra til å endre samfunnet i en positiv og bærekraftig retning, avslutter han.