Google-ja til å glemme deg

Vil du slippe å bli med på Google-søk? Kanskje, sier Google.

Publisert Sist oppdatert

Google har nå begynt å akseptere krav fra europeiske borgere om å bli fjernet fra Google-søk dersom informasjonen om vedkommende er utdatert og ikke lenger relevant.

Kontroversiell kjennelse

Det er en kontroversiell kjennelse i EU-domstolen – Den europeiske unions domstol – som ligger bak den nye praksisen fra Google.

Tidligere i mai vedtok domstolen en kjennelse om at folk under gitte forutsetninger har rett til å bli «glemt», dersom de ønsker det.

Ifølge kjennelsen skal folk ha adgang til å oversende et krav til firmaer som står bak en søkemotor, om å bli utelukket fra søk på ens navn.

Søkemotor-firmaet er pålagt å vurdere hver enkelt henvendelse seriøst, og et eventuelt avslag kan ankes til en behørig rettsinstans.

Google har nå lagt ut et søknadsskjema som Google-brukere kan benytte for å be om at bestemte linker blir unntatt fra søk. Søknadsskjemaet foreligger på norsk.

Ikke uten videre

Man blir ikke uten videre beskyttet mot søk selv om man fyller ut skjemaet og sender inn forespørselen. Google har rett til å forsøke «å veie personvernlovene opp mot offentlighetens rett til å få kjennskap til og formidle informasjon», som det står i teksten som ledsager skjemaet.

I kjennelsen fra EU-domstolen heter det at man kan kreve å bli unntatt fra søk dersom søkeresultatet er inadekvat, irrelevant eller ikke lenger relevant, eller at det er altfor omfattende i forhold til hensikten med søket.

I den norske Google-teksten er dette formulert slik:

«En nylig kjennelse fra EU-domstolen stadfestet at enkelte brukere kan be søkemotorer om å fjerne resultater for søk som inneholder navnet deres når disse søkene er «mangelfulle, irrelevante eller ikke lenger relevante, eller for mange i forhold til hensikten med behandlingen av dem.»»

Google gjør oppmerksom på at det å sende inn skjemaet bare er første steg i prosessen.

Krever ID

Selskapet påpeker også at Google ofte mottar falske forespørsler om fjerning. Derfor må de som sender inn skjemaet, legge ved legitimasjon, for eksempel en kopi av førerkortet.

Google-skjemaet er bare ment som en midlertidig løsning. Google vil samarbeide med de forskjellige landenes datatilsyn og andre instanser for å komme frem til en bedre og mer varig løsning, heter det.

Ytringsfriheten i fare

EU-domstolens kjennelse har skapt en viss bekymring for at ytringsfriheten kan bli skadelidende.

Den kan bidra til å svekke folks rett til å skaffe seg informasjon, skriver amerikanske PC World, som påpeker at kjennelsen vil kunne brukes til å hindre at kritikk mot myndigheter og andre mektige instanser blir med i søkeresultatene.

Google på sin side påpeker at når en henvendelse om å fjerne søk blir behandlet, vil selskapet også vurdere om det likevel foreligger offentlig interesse for informasjonen. Eksempler kan være når man søker etter informasjon om økonomisk kriminalitet, feilaktig utøvelse av stillinger i helsevesenet og andre instanser, domsavsigelser etter forbrytelser eller kritikk mot politikere og offentlige etater.